9 z 10 firem v ČR se chystá v následujících letech udržet nebo zvýšit náklady do výzkumu a vývoje

Ve středoevropském průzkumu společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska, uvedlo více než tři čtvrtiny dotázaných (78 %), že v následujících letech udrží nebo zvýší náklady vynaložené na výzkum a vývoj ve srovnání s rokem 2012. V České republice plánuje udržet nebo zvýšit investice do výzkumu a vývoje celkem 88 % oslovených společností.

„Průzkum ukázal, že více jak 70 procent respondentů považuje za klíčové dva faktory, a to možnost využít více druhů podpor (tj. kombinace dotace, slevy na dani atd.) a také vyšší hodnotu těchto podpor. Je tedy patrné, že veřejné podpory motivují nejvíce firmy k vynakládání finančních prostředků na výzkum a vývoj a při jejich rozhodování hrají významnou roli,“ uvedl Luděk Hanáček, ředitel v daňovém oddělení společnosti Deloitte, který má oblast výzkumu a vývoje na starost.

Téměř polovina respondentů považuje za významný faktor také dostupnost kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje.

Hlavní závěry průzkumu:

  • Více než 40 % oslovených firem v ČR plánuje v dlouhodobém horizontu 3-5 let navýšení objemu finančních prostředků vynaložených na výzkum a vývoj.
  • Za klíčový faktor, který ovlivňuje rozhodnutí více jak 70 % firem ke zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, lze považovat veřejnou podporu, a to zejména možnost její kombinace (přímá podpora, daňové úlevy apod.) a také výši této veřejné podpory.
  • Největším problémem při uplatňování daňových úlev či grantů na výzkum a vývoj je nejistota při jejich posuzováním finančními úřady či jinými orgány a riziko při správném vymezení činností výzkumu a vývoje pro tyto účely.

Současný postoj zodpovědných zaměstnanců k oblasti výzkumu a vývoje

Průzkumem bylo zjištěno, že problematiku daňového odpočtu zná téměř 33 % respondentů, nejsou si však jistí, které činnosti do této oblasti spadají a jak mají oblast výzkumu a vývoj pro účely daňového odpočtu vymezit. Zároveň 25 % dotázaných si není jistých, jaký postoj zaujímají finanční úřady při posuzování činností výzkumu a vývoje, a proto považují využití daňového odpočtu za rizikové z pohledu daňové jistoty.

„V oblasti grantů téměř 39 % respondentů odpovědělo, že ví o možnostech získat granty na výzkum a vývoj, ale nemají dostatek zdrojů na to, aby mohli tyto možnosti sledovat a případně obdržené granty administrovat,“ zmínil Luděk Hanáček.

Problémy v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje

Největší problémy mají firmy s technickým vymezením definic výzkumu a vývoje pro uplatnění daňového odpočtu nebo grantu. Jako největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje uvedlo celkem 42 % respondentů daňovou nejistotu u posuzování grantů nebo daňových odpočtů finančními či jinými orgány. Druhý největší problém představuje identifikace činností, které splňují podmínky výzkumu a vývoje pro uplatnění v grantu nebo daňovém odpočtu, který zmínilo 30 % dotázaných.

O průzkumu zaměřeném na téma výzkum a vývoj

Cílem průzkumu, který proběhl na jaře letošního roku, bylo získat souhrnné výsledky týkající se výzkumu a vývoje ve vybraných zemích v regionu střední Evropy, včetně trendů do budoucna. Součástí průzkumu byla i analýza hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Důvodem provedení průzkumu byla mimo jiné také skutečnost, že výzkum a vývoj představuje klíčovou hybnou sílu zvyšování produktivity, ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *