Abeceda eHealth pro pacienta

Elektronické předepisování léků, elektronická zdravotní dokumentace, výsledky prohlídek zasílané na mail, případně internetové seznamy nemocnic s popisem, jak kvalitně a za kolik léčí. Zmíněné i další výhody může přinést elektronizace zdravotnictví, známá také jako eHealth.

Primární cíl: bohatá interakce

Prvořadým cílem elektronizace české zdravotnické sféry by měly být zejména podpora a zlepšení prevence, diagnostiky a samotné léčby, spadá sem však i sledování a řízení zdraví a životního stylu občanů. Pojem eHealth pak v sobě zahrnuje nejen komunikaci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, ale i předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními a peer-to-peer komunikaci mezi zdravotnickými oborníky či pacienty navzájem. Patří sem rovněž sítě pro sdílení zdravotních informací, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny nebo osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů.

Méně plýtvání peněz, více pro pacienty

Jak se potvrzuje, efektivní elektronizace může zkrotit plýtvání peněz z veřejného zdravotního pojištění. Odkrývá zbytečná náklady ve zdravotnictví a začíná přinášet úspory, které se pak mohou použít tam, kde jsou víc potřeba. Tedy na léčbu vážně nemocných pacientů či na přístup pacientů k moderním lékařským metodám. Pokud dá klient na rady lékaře a lékař s pacientem chce pracovat, má to hmatatelné výsledky. Například Karta života u pacienta s vysokou hladinou cholesterolu, u kterého přišla léčba v posledních dvou či třech letech každoročně na 50 tisíc korun, pomohla dle ZPMVČR léčbu zoptimalizovat na 25 tisíc korun.

Kvalitnější a bezpečnější zdravotní péče

Správná práce s informacemi rovněž nabízí lékaři možnost poskytovat kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči. Umožní mu využití dostupných informací k správnému a rychlému rozhodování, vyvarování se chyb a omylů. Nebude již zbytečně opakovat provedená vyšetření, předepisovat nevhodné léky a jejich kombinace, opakovat postupy, které se již ukázaly jako neúčinné. Elektronizace ve zdravotnictví a transparentnost tak mohou ruku v ruce zlepšit kvalitu lékařské péče. Nepřehlédnutelným přínosem je rovněž zefektivnění poskytování péče. Zahraniční studie udávají možné úspory od 8 do 25 procent.

Vzdálený přístup a telemonitoring

Zavedení eHealth může přispět k lepšímu zdraví občanů České republiky. Podpoří totiž modernější způsoby organizace péče, jako je homecare, neboli domácí péče, či telemonitoring. eHealth umožní kontinuální poskytování péče kdekoliv a kdykoliv je to potřebné s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta. Jeho nedílnou součástí je i telemonitoring, jež umožňuje vzdáleně sledovat pacienty, kteří nejsou v bezprostřední blízkosti poskytovatele zdravotní péče. Pacient má měřící a monitorovací přístroje doma u sebe a výsledky měření jsou přenášeny telefonem k lékaři, který je hodnotí. Pro pacienta je tak vytvořen určitý komfort, vyhne se cestování a ušetří čas i své náklady.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *