Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků je členem týmu pro Národní strategii elektronického zdravotnictví

Zástupce Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) Radek Chvosta ze společnosti CompuGroup Medical ČR se stal členem Týmu pro tvorbu Strategie při Ministerstvu zdravotnictví. Úkolem týmu bude připravit Národní strategii elektronického zdravotnictví.

Samotná Strategie by měla být hotova v příštím roce a měla by se stát základem pro vybudování elektronického zdravotnictví, tedy eHealth, v České republice. S jeho zaváděním by se mělo začít v roce 2016. Tým se při své práci zpočátku zaměří na vytvoření Projektového plánu tvorby strategie a Plánu řízení rizik tvorby strategie.

„Jsme rádi, že se můžeme účastnit této práce a přispět našimi zkušenostmi z praxe, protože se domníváme, že bez dobře připravené koncepce eHealth se české zdravotnictví dlouhodobě neobejde,“ říká R. Chvosta, člen představenstva AVDZP.