CEPI zveřejnila statistiku spotřeby papíru za rok 2013

Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) v červenci vydala každoroční publikaci zabývající se statistikou produkce a spotřeby papíru.

V posledních letech oba ukazatele naznačovaly klesající tendenci, což je způsobeno ekonomickým útlumem, vyšším podílem recyklace, ale může souviset i s postupující elektronizací evropských zemí. Předběžné výsledky za rok 2013 naznačovali pokles spotřeby minimálně o další 1 %. Jaká jsou tedy aktuální data?

Produkce papíru a kartonu v roce 2013 dosáhla celkem 91,1 milionu tun. To ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 1,2 % a ve srovnání s rokem 2005 pokles o 7,3 %. Rok 2013 je zároveň třetím rokem, kdy CEPI zaznamenala kontinuální pokles produkce papíru a kartonu.

Zde můžeme vidět produkci rozdělenou dle členských zemí CEPI:

papírCEPI

Spotřeba papíru a kartonu je na tom podobně a její pokles v čase je dokonce ještě výraznější. V roce 2013 byla spotřeba papíru a kartonu v zemích CEPI 76,3 milionu tun. Pokles oproti roku 2012 představuje 1,5 % a oproti roku 2005 dokonce o 11,6 %.

Není bez zajímavosti, že největší pokles oproti roku 2012 oblasti produkce i spotřeby grafického papíru (o 5,1 %, resp. 5,4 %) je zaznamenán v produktech grafického papíru. Do této kategorie patří především noviny, časopisy, letáky, brožury, katalogy, obálky, knižní papír a kancelářský papír.

Zde můžeme předpokládat velkou roli elektronizace na tento pokles – nejen knihy, noviny, časopisy a reklamy se čím dál tím více přesunují na elektronická zařízení, ale také firmy a státní správy s postupující elektronizací mohou upouštět od potřeby papíru a mohou se spolehnout na archivaci důležitých dokumentů a na komunikaci v elektronické podobě.

Data CEPI čerpala především z dat poskytnutých členskými státy. Tam, kde to bylo vhodné použila také další doplňkové zdroje jako například data z Eurostatu. CEPI statisticky pokrývá každý rok v oblasti produkce a spotřeby papíru již od roku 1991.

Jejich reporty zahrnují data o produkci, spotřebě a obchodu buničiny, papíru a surových materiálů stejně jako data o energii a životním prostředí. Report v anglickém jazyce si můžete  prohlédnout zde.

CEPI je nezisková organizace sdružující zhruba 520 papírenských společností z 18 evropských zemí včetně České republiky. Všechny společnosti, které jsou členy CEPI, dohromady představují 24 % světové produkce papíru a lepenky.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *