Češi a Němci budou spolupracovat v oblasti zdravotnické záchranné služby

Ministři zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo Leoš Heger a Daniel Bahr v Plzni podepsali Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Jednání se zúčastnil také náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

Jedná se o první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví, kterou se Spolkovou republikou Německo česká strana uzavřela. V platnost by měla vstoupit v průběhu letošního roku po splnění vnitrostátních podmínek pro nabytí její platnosti.

Rámcová smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států a zároveň ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek přeshraniční spolupráce oprávněných subjektů, které jsou odpovědné za zajištění zdravotnické záchranné služby v daném území. V České republice se kromě Ústeckého kraje jedná o kraje Liberecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na německé straně jsou to pak státní ministerstva spolkových zemí Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko.

„Jsem rád, že se nám podařilo zfinalizovat podmínky smlouvy, po které již delší dobu volali zástupci příhraničních krajů. V tuto chvíli mají připravený prostor pro dojednání konkrétních podmínek vedoucích k zajištění co nejlepší péče pro občany, kteří se nacházejí v ohrožení života mnohdy v obtížně dostupných místech pohraničního území,“ uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR.

Samostatná ujednání pak budou zpřesňovat podmínky a pravidla organizace a poskytování zdravotnické záchranné služby, stanovení vhodného zdravotnického zařízení, kam bude pacient přepraven, nasazení dopravních prostředků zdravotnické záchranné služby na území druhého státu a postupy pro vzájemnou komunikaci.

Rámcová smlouva teď bude v obou státech procházet vnitrostátním schvalovacím procesem, v případě České republiky je nutné schválení oběma komorami Parlamentu ČR a ratifikace prezidentem. V platnost pak vstoupí třicet dní po doručení oznámení o splnění všech vnitrostátních podmínek poslední smluvní stranou.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *