České zdravotnické fórum hodnotí cestu k eHealth

Projekt Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví (HEZR) zveřejnilo s koncem května České zdravotnické fórum. Třináctého kola projektu se zúčastnilo 52 hodnotitelů, mezi nimiž byli například ekonomové, právníci, sociologové, lékaři, odborní žurnalisté nebo manažeři.

Zdravotnictví jako jedna z priorit

Vláda České republiky označila před necelými dvěma lety zdravotnictví za jednu ze svých programových priorit. Ve svém programovém prohlášení představila řadu opatření, kterými plánovala rezort v dalších letech regulovat a modernizovat. Slíbila například i zaměřit se na elektronizaci českého zdravotnického systému. Dle projektu Českého zdravotnického fóra však svůj návrh opatření splnila jen částečně.

Přijímáme spíše zpomalující opatření

Podle hodnocení byla od nástupu vlády v oblasti elektronizace zdravotnictví přijata spíše opatření, jež elektronizaci zpomalují. Například v říjnu 2011 správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny rozhodla, že elektronické zdravotní knížky IZIP budou nejdříve otestovány ve dvou krajích, a až poté se vyhodnotí, zda je projekt IZIP funkční. V březnu 2012 pak Ministerstvo zdravotnictví ustoupilo od požadavku, aby do povinné výbavy ordinací patřil počítač s internetem.

Na druhé straně jsou však částečně podporována i opatření, jež jinými způsoby zlepšují přístup obyvatelstva k informacím ve zdravotnictví. Ministerstvem přímo řízené organizace mají povinnost zveřejňovat veškerou dokumentaci týkající se zadávacích řízení veřejných zakázek na svých webových stránkách. Ve všech případech, kdy mohou využít institutu elektronické aukce, je tento způsob zadávacího řízení přednostně použit. Fakultní nemocnice zase zveřejňují od listopadu 2011 na svých internetových stránkách seznamy operací s čekací dobou přes 2 měsíce a seznam vyšetření s čekací dobou přes 3 týdny.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *