České zdravotnictví si ještě v letošním roce polepší o 1,5 miliardy korun

Ve Sbírce zákonů č. 342/ 2013, která byla vydána dne 30. 10. 2013, vyšlo mj. zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Fakticky tak dochází k navýšení plateb za státní pojištěnce ve výši dojednané vládou, a sice o 64 Kč na pojištěnce, tj. na celkových 787 Kč měsíčně. „Díky přijetí tohoto zákonného opatření s platností od prvního dne následujícího měsíce od zveřejnění ve Sbírce, tedy v tomto případě od 1. 11. 2013, je dnes jisté, že ještě v letošním roce dojde k navýšení prostředků do zdravotního systému. Půjde o zhruba 400 milionů korun měsíčně, tedy v součtu o dalších 800 milionů, s nimiž systém dosud nepočítal. Zhruba půl miliardy z těchto prostředků poputuje k pojištěncům VZP, zbytek bude náležet zbývajícím pojišťovnám. Suma pomůže zdravotnictví eliminovat některé nejakutnější problémy českých nemocnic. Zažehnat by měla například odkládání plateb pojišťoven zařízením i prodlužování čekacích dob u plánovaných operací,“ vysvětluje Martin Holcát, ministr zdravotnictví.

V celkové částce 1,5 miliardy korun, které budou ještě v letošním roce uvolněny do systému zdravotnictví, se počítá také s bezúročnou půjčkou pro VZP. Šéf resortu vyjednal s ministrem financí půjčku pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ve výši 700 milionů korun. „VZP by tak měla od státu ještě letos získat v součtu zhruba 1,2 miliardy korun. Dílem půjde o finance, které získá pojišťovna díky navýšení plateb za státní pojištěnce a které tedy již nebude muset státu vracet, dílem půjde o faktickou půjčku od státu,“ vysvětluje Martin Holcát. Podle jeho slov jednání v této věci ještě nejsou ukončena, pokud se najdou rezervy ve státním rozpočtu, je možné, že suma půjčky bude ještě navýšena.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *