ČSSD odmítá chystané Hegerovy reformy, které hazardují se zdravím lidí

Sociální demokracie je silně znepokojena ekonomickou situací v českém zdravotnictví, které je ostudně podfinancováno vinou současné pravicové vlády. Platba státu za své pojištěnce, kterými jsou děti, důchodci a nezaměstnaní, se naposledy zvyšovala v roce 2008. Nečasova vláda tak nejenže nezohledňuje inflaci za posledních pět let, ale navíc prostřednictvím opakovaného zvyšování daně z přidané hodnoty odsává finance určené na léčbu nemocných ze systému zdravotního pojištění. České zdravotnictví tak stojí vinou této pravicové vlády na pokraji ekonomické krize a hrozí tak zhoršování dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro pacienty, zejména nákladných výkonů.

ČSSD odmítá avizované tzv. reformní záměry ministerstva zdravotnictví, které směřují k faktické likvidaci dostupné zdravotní péče pro všechny.  Příkladem katastrofálního dopadu těchto kroků je kolaps českého lázeňství, kterého jsme svědkem. Jde o důsledek restriktivních změn indikačního seznamu lázeňské péče, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví. Dochází tak nejen k uzavírání celých lázeňských objektů a propouštění tisíců zdravotnických zaměstnanců, ale je ohrožena samotná existence unikátních léčeben, včetně těch pro děti.

Ze stejného důvodu proto odmítáme záměr vládnoucí pravice zpoplatnit poslední hrazený výkon ve stomatologii – amalgamové plomby a znemožnit tak značné části našich spoluobčanů přístup k této péči.

Za nejnebezpečnější záměr ministerstva zdravotnictví však považujeme přeměnu všech stávajících fakultních nemocnic na takzvané univerzitní nemocnice.  Je přitom zjevné, že účelem zákona je především jejich odstátnění a převod stomiliardového státního majetku. Obáváme se, že jde tak o skrytou přípravu na privatizaci mnoha špičkových zdravotnických  enter.  Zásadně proto odmítáme tento hazard, který ohrožuje existenci jediné celostátní nemocniční sítě, která zajišťuje občanům přístup ke špičkové a unikátní zdravotní péči. ČSSD požaduje, aby superspecializovaná zdravotní péče zůstala i do budoucna pod kontrolou a garancí státu tak, aby byla dostupná všem potřebným.

Nadále je neudržitelné, aby rozhodující úlohu v dostupnosti a kvalitě zdravotní péče měly zdravotní pojišťovny. Je nezbytné, aby tuto roli na sebe vzalo zpět Ministerstvo zdravotnictví.

ČSSD nesouhlasí s připravovaným rušením územních pracovišť finančních úřadů v menších městech, zhorší to dostupnost pro občany i podnikatele

ČSSD protestuje proti plánu ministerstva financí dále centralizovat daňovou správu a vzdálit ji na venkově občanům i podnikatelům. Plán ministra Kalouska na úplné zrušení 30 územních pracovišť současných krajských finančních úřadů je jen dalším krokem ke zhoršování podmínek pro život a podnikání ve venkovských oblastech České republiky. Nečasova vláda tak bohužel pokračuje v trendu, který zahájila chybnou centralizací úřadů práce a plánuje „obohatit“ o rušení stavebních a živnostenských úřadů i pošt v menších městech a obcích. Rušení pracovišť daňové správy je zcela nelogické zejména v souvislosti s přípravou na sloučení agend výběru zdravotního a sociálního pojištění a daní do Jednotného inkasního místa – vláda tak vlastně ruší budoucí možné pobočky JIM.

Rušení finančních úřadů v tzv. trojkových městech je v rozporu s dlouhodobou koncepcí ČSSD, jejímž cílem vždy bylo přiblížit výkon státní a veřejné správy občanům. Proto ČSSD v minulosti prosadila zrušení okresních úřadů a přenos jejích pravomocí na tzv. trojková města a také proto jsme uzákonili převod řady kompetencí z ministerstev na kraje.

ČSSD vyzývá vládu Petra Nečase, aby dále nezhoršovala podmínky pro život a podnikání občanů na venkově a upustila od plánu na zhoršení dostupnosti daňové správy.  

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *