ČVUT chce otevřít nový obor se zaměřením na komunikaci a technologie ve zdravotnictví.

ČVUT se chystá přijímat do akademického roku 2016 – 2017 studenty do nového studijního oboru – Informační a komunikační technologie v lékařství.

S vývojem a stále častějším uplatňováním informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví roste potřeba nových odborníků, kteří by realizovali své nadání a vědomosti v tomto pro společnost tolik důležitém odvětví. Z těchto důvodů  vznikl v rámci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT nový obor Informační a komunikační technologie v lékařství.

Svým studentům nabízí především rozmanitou praktickou výuku, čehož je dokladem možnost se zapojit do studentských i reálných projektů již v prvním semestru studia. Škola se tak snaží své studenty co nejlépe připravit na jejich budoucí profesní uplatnění. Studium se skládá z předmětů povinných, povinně-volitelných a volitelných. Povinně volitelné jsou rozděleny na dvě hlavní skupiny – softwarové systémy v ICT (Datové standardy v telemedicíně, Programování aplikací pro mobilní platformu,…)  a hardwarové systémy v ICT (Zpracování biologických signálů, Základy mikroprocesorové techniky,…), přičemž student je může během studia vhodně kombinovat.

Budoucí absolvent bude disponovat znalostmi z oblastí vývoje HW a SW komponent se zaměřením na využití v medicíně a biomedicínském inženýrství. Bude schopen vyvíjet SW v prostředí počítačových i mobilních platforem. Prací na projektech během studia se student dle osobních požadavků vyprofiluje v odborníka, který se uplatní na poli výzkumu, vývoje, v obchodě či servisu.

Do prvního kola přijímacího řízení se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů, a tak fakulta zatím obor neotevírá, zvažuje však během června vypsat další termín s konáním přijímacích zkoušek v září.

Zdroje:
Oficiální web ICTM
Oficiální web ČVUT