CzechMed řešila aktuální otázky českého zdravotnictví

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, zorganizovala výroční konferenci na téma aktuální otázky českého zdravotnictví, zejména pak připravované legislativní změny jak v oblasti regulativy tak úhrad zdravotnických prostředků. Konference se účastnilo na 120 odborníků z oblasti zdravotnictví. Co očekávat od zákona o zdravotnických prostředcích, který nově vstoupí v platnost?

Nový zákon

O důležitosti zdravotnických prostředků svědčí i fakt, že Ministerstvo zdravotnictví jako jednu z priorit legislativní práce určilo přípravu nového kodexového zákona o zdravotnických prostředcích. Zákon zcela jasně definuje, co je to zdravotnický prostředek, upravuje podmínky distribuce a prodeje i odstraňování zdravotnických prostředků, proces registrace atd.

Několik přínosů zákona o zdravotnických prostředcích, který by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2014:

  • bude zásadním způsobem zvýšena právní jistota ohledně nároku pacienta – o zařazení do úhrad nebude rozhodovat zdravotní pojišťovna, ale nezávislý SÚKL – proces bude nově přezkoumatelný soudem,
  • SÚKL bude nově vydávat Seznam hrazených zdravotnických prostředků, čímž budou eliminovány problémy se zařazováním do číselníků zdrav. pojišťoven – proces bude transparentní a přezkoumatelný,
  • nový systém správních deliktů ochrání poctivé firmy od parazitů, kteří hazardují se zdravím pacientů,
  • zákon přináší novou komplexní kategorizaci zdravotnických prostředků hrazených v ambulantní péči,
  • bude vytvořen Registr zdravotnických prostředků, který bude obsahovat informace o všech zdravotnických prostředcích na českém trhu,
  • zákon ulehčí vypisování veřejných zakázek (okruh dodavatelů i konkrétních zdravotnických prostředků bude veřejný – tedy znám předem),
  • je stanoven přehlednější systém povinností (používání a servis), jejichž porušení je sankcionováno – posílení vymahatelnosti.

 „Když dva dělají totéž, není to totéž. Zvyšující se výdaje na zdravotnictví na osobu a rok nutně neznamenají přímo úměrně zvyšující se kvalitu zdraví a prodlužující se střední délku dožití. Příkladem je srovnání zdravotnictví Kuby a USA. Spojené státy v porovnání s Kubou vynakládá až 10 krát více výdajů na osobu a rok, ale střední délka dožití je totožná. Podobné principy je možné dosledovat i mezi jednotlivými členskými státy EU. Každá země vychází ze svých zvyklostí a tomu přizpůsobuje i své priority v oblasti zdravotnictví. Klíčem k úspěchu je pak optimální mix výdajů a správné dlouhodobé priority, které zdravotnictví sleduje,“ upřesnil Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed.

Shromažďujme a vyhodnocujme

Ke správnému fungování by měla dopomoci i HTA – Health Technology Assessment, která je multidisciplinárním procesem, jež shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání medicínských intervencí. Hodnocení má být prováděno systematickým, transparentním a nezkresleným způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná, bezpečná a poskytuje nejvyšší možnou hodnotu za vynaložený náklad. Vzhledem k omezeným kapacitním i finančním možnostem v současné době předpokládá Ministerstvo zdravotnictví ČR provedení řádově jednotek HTA hodnocení ročně. Přednostně budou prováděna hodnocení těch technologií, u nichž lze očekávat zásadní dopad z hlediska nákladů veřejného zdravotního pojištění v porovnání s dosavadním způsobem terapie.

„Musíme si uvědomit, že neexistuje ideální systém financování zdravotnictví. Vždy bude existovat napětí mezi limitními zdroji a nadlimitními očekáváními. Úkolem stakeholderů je přiblížení se k ideálu, boj o menší nespokojenost. Zisk dodavatelů, a vlastně všech stakeholderů, je podmínkou udržitelnosti chodu systému a ne její překážkou,“ zhodnotil ideální situaci českého zdravotnictví Ľubomír Páleník, ředitel pro střední a východní Evropu HARTMANN GROUP a místopředseda asociace CzechMed, který před 15 lety spoluzakládal zájmové sdružení CzechMed.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *