Další krok elektronizace zdravotnictví: Novela zákona o léčivech

Dle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je novela zákona o léčivech dalším krokem elektronizace zdravotnictví. Novela by se především měla zaměřit na upevnění záznamu pacientových léků, který by měl být přístupný, jak lékaři, tak i lékárníkovi. Touto novelou by mělo dojít k završení právních úprav zákona o elektronické preskripci léčiv.

 

Zavedení lékového záznamu umožní lékařům i lékárníkům nahlížet do údajů uložených v centrálním úložišti o předepsaných a vydaných léčivech pacienta. Tím se zvýší kvalita zdravotní péče a zabrání se nechtěným účinkům způsobených kombinací některých přípravků.

Tato funkce systému je poptávána od lékařů a lékárníků již od zavedení eReceptu na začátku letošního roku, jelikož neví, jaké léky pacient užívá. V současné době se musí spoléhat na slovo pacienta.  U chronicky nemocných či starších lidí, kteří užívají velké množství léčiv, jsou informace o užívaných lécích často nepřesné. Ročně u nás zemře řada pacientů právě kvůli předepsaným lékům, které jsou v kombinaci s jinými zdraví nebezpečné. Náhled do záznamu by těmto úmrtím a dalším komplikacím měl předcházet.

 

Návrh novely zákona dále upravuje informační systém eRecept a centrální uložiště eRecept. Informační systém eRecept bude fungovat jako systém veřejné správy. Centrální uložiště eRecept bude dále obsahovat kromě lékového záznamu pacienta i registr léčiv, nebo žurnál činností. Novela také definuje působnost SÚKL jako zřizovatele, provozovatele i správce systému eRecept. Stanovuje subjekty s přístupem do systému a rozsah jejich přístupu a oprávnění.

 

Každý pacient se do lékového záznamu dostane pomocí webu či mobilní aplikace. Přihlašovací údaje jsou dostupné na kontaktních místech CzechPointu nebo se lze přihlásit pomocí elektronického občanského průkazu.

 

Autor: M.Hájková

 

Zdroj:

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Vojtech-eRecept-jako-informacni-system-verejne-spravy-557904

https://zpravy.idnes.cz/lekovy-zaznam-zakon-predepisovani-leku-snemovna-fbr-/domaci.aspx?c=A181102_125213_domaci_kop

https://www.novinky.cz/domaci/487997-lekari-by-meli-mit-prehled-o-vsech-predepsanych-lecich-pacienta-odhlasovali-poslanci.html