Deloitte: Do konce roku 2013 celosvětově vzroste počet zákazníků chytrých telefonů na více než 2 miliardy

 Podle nové studie Deloitte je celosvětový počet zákazníků  používajících více než jeden mobilní přístroj vůbec nejvyšší v celé historii mobilních služeb. Lze tak očekávat, že do konce roku 2013 budou zákazníci na celém světě používat více než 2 miliardy chytrých telefonů, 300 milionů tabletů a jednu miliardu notebooků.

Data nejen pro telekomunikační společnosti

Cílem celosvětového průzkumu spotřebitelů mobilních služeb společnosti Deloitte bylo zjistit, jak jsou mobilní přístroje využívány v jednotlivých zemích. Průzkumu se zúčastnilo více než 40 tisíc respondentů z dvaceti různých zemí světa. Výsledky průzkumu zároveň naznačují příležitosti nabízející se telekomunikačním společnostem v blízké budoucnosti, jako jsou nárůst dat, důraz na rychlost připojení k mobilnímu internetu, nevyužitý potenciál silných populačních ročníků a oblíbenost služeb komunikace prostřednictvím textových zpráv (IM, instant messaging).

„Výsledky celosvětového průzkumu spotřebitelů mobilních služeb ukazují, jak je důležité, aby mobilní operátoři přehodnotili své analýzy týkající se služeb IM a jejich vztahu k ostatním aplikacím umožňujícím posílání vzkazů. Zároveň se mobilní operátoři musí snažit i nadále podporovat používání SMS, neboť tento způsob komunikace bude pro mnohé, zejména pro starší ročníky, i nadále představovat velmi důležitou službu,“ uvedl Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství ve společnosti Deloitte.

Více přístrojů, více dat, vyšší rychlost

Průzkum ukazuje, že ve všech zemích sledovaných v letech 2012 a 2013 celkově vzrostl počet vlastněných mobilních přístrojů připojených k internetu. Navíc se dá podle průzkumu očekávat, že s vyšším počtem přenosných zařízení se bude navyšovat i průměrná četnost a množství dat přenášených prostřednictvím jednoho přístroje.

„Téměř šest z deseti (59 %) respondentů plánuje začít využívat vysokorychlostní připojení prostřednictvím technologie LTE během následujících 12 měsíců. Tento trend je obzvlášť silný v rozvojových zemích. Nejvíce o tuto technologii mají zájem spotřebitelé v Mexiku a v Rusku, naopak menší zájem o LTE je mezi uživateli mobilních zařízení v USA či v Belgii. Zájem o využívání technologie LTE je rovněž patrný i v České republice. Pro operátory disponující touto technologií bude právě tato vysokorychlostní datová síť představovat jasnou konkurenční výhodu,“ dodal Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

Nevyužitý potenciál silných ročníků

Z průzkumu vyplynulo, že pro telekomunikační společnosti jsou do budoucna atraktivní skupinou zákazníků tzv. silné populační ročníky. Lze se domnívat, že jak s prodlužující se délkou života budou starší ročníky déle pracovat, tak se také budou pravděpodobně i více zajímat o nové technologie. Například v Singapuru vlastní chytrý telefon 65 % obyvatel starších 55 let a v Jižní Koreji dokonce 73 %. Na druhé straně v některých zemích počet chytrých telefonů vlastněných lidmi nad 55 let stále ještě značně pokulhává za mladšími ročníky – v USA je to pouhých 33 %, v Belgii 21 % a v Japonsku dokonce jen 15 %.

„Mnoho poskytovatelů mobilních služeb dosud přehlíželo, jak významnou roli na trhu hrají starší ročníky. Mobilní operátoři jim zatím nevěnovali zdaleka tolik tvořivosti a energie, s jakou se obracejí na mladé zákazníky. Budou-li chtít, aby se tablety a chytré telefony staly oblíbenými i mezi staršími generacemi, které v sobě skrývají ohromný tržní potenciál, budou se muset zaměřit zejména na jejich vzdělávání,“ doplnil Vladimír Vlachovský, manažer v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Vytvořit více prostoru pro posílání zpráv

Na začátku roku 2013 dosáhl telekomunikační průmysl převratného momentu, neboť poprvé v historii převážila komunikace prostřednictvím textových zpráv technologií instant messaging nad počtem odeslaných textových zpráv SMS. I když SMS zprávy budou i nadále představovat významný zdroj příjmů mobilních operátory, který například v roce 2013 činil přes 130 miliard amerických dolarů, rostoucí oblíbenost služeb IM a odvozených aplikací nepochybně významně přispěla k úspěchu mnoha mobilních operátorů, kteří se zaměřili na poskytování služeb prostřednictvím rychlého mobilního internetu.

Podle průzkumu společnosti Deloitte byly služby technologie instant messaging zařazeny na první místo v následujících zemích: v Argentině (69 %), v Číně (72 %), v Německu (45 %), v Mexiku (63 %), v Nizozemí (73 %), v Singapuru (60 %), v Jižní Koreji (59 %) a ve Španělsku (77 %).

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 195 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *