Digitální Česko 2.0 může pomoci nastartovat hospodářský růst ČR

Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, přispěje schválení strategie Digitální Česko verze 2.0 a následné úspěšné naplňování jejích cílů – např. masivní rozšíření vysokorychlostního internetu – ke vzniku nových podnikatelských příležitostí, zvýšené potřebě pracovních míst a celkovému růstu ekonomiky ČR. Aktualizaci státní politiky v elektronických komunikacích bude na svém zasedání ve středu 20. března projednávat česká vláda.

Materiál „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“ navrhuje realizaci dohromady 17 strategických opatření. Ta mají usnadnit mj. budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, ať už se jedná o mobilní sítě nové generace či pevné optické sítě, a celkově posílit roli internetu jako klíčového pilíře digitální ekonomiky.

Konkrétně výstavba vysokorychlostních přístupových sítí přinese mnoho obchodních příležitostí pro firmy, podnikatele i drobné živnostníky v celé zemi. Totéž platí pro následné využívání rychlého internetu, konečně dostupného převážné části české populace, a pozitivních dopadů spojených s jeho rozšířením. Půjde tedy jak o pokrytí dosud „bílých míst“ bez kvalitního či dokonce jakéhokoli přístupu k internetu dostatečně kapacitním připojením (infrastrukturní vrstva), tak i možnost vytvoření a poskytování nových digitálních služeb komerčními subjekty nebo organizacemi veřejné správy (aplikační vrstva). A v konečném důsledku také využití synergických efektů spočívajících např. ve „zkrácení vzdálenosti“ od podnikatele ke spotřebiteli a rychlejšímu uvádění produktů na trh či participace na virtuálním tržišti bez hranic, s prakticky neomezenými možnostmi nabídky produktů, služeb i pracovních míst (multiplikační vrstva).

„Obrovský potenciál internetové ekonomiky je u nás stále nedoceněn,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák, „ale právě Digitální Česko 2.0 by mělo napomoci k obratu. Samozřejmě podstatné je nejen přijetí tohoto strategického dokumentu vládou, ale posléze i důsledná realizace jednotlivých opatření všemi odpovědnými resorty. Tak se bohužel v řadě případů dosud nedělo a různé přijaté strategie často zůstávaly jen ‚na papíře‘.“

Návrh dokumentu Digitální Česko 2.0, tedy aktualizace státní politiky v elektronických komunikacích, byl v loňském roce vypracován na ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci digitální ekonomiky. V rámci meziresortního připomínkového řízení k němu ICT Unie vznesla řadu připomínek, z nichž většina byla ministerstvem akceptována.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *