Digitální Česko na konferenci MPO a ICT UNIE

Strategie Digitální Česko 2.0 a v obecnějším smyslu směřování ČR k digitální ekonomice byly hlavními tématy konference, kterou v úterý 14. května společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a ICT UNIE. Početná účast, zejména z řad členských firem ICTU, potvrdila, že se jedná o navýsost aktuální záležitost.

Úvodní slovo přednesl ministr Martin Kuba. Zdůraznil, že cílem jeho ministerstva – a potažmo současné české vlády – je zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu i v nejzapadlejší vísce. Vznikne tak „komunikační prostředí“, z něhož budou moci těžit občané, podnikatelská sféra i veřejný sektor.

Prezident ICT UNIE Svatoslav Novák v navazujícím vystoupení připomněl přímou souvislost mezi rozšířením vysokorychlostního internetu a růstem HDP i zvyšováním produktivity práce. Jde o součást základní infrastruktury státu a celé společnosti podobně jako v případě dálnic či energetických sítí. (

Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista (byl zároveň moderátorem konference) se ve své přednášce zaměřil na Digitální Česko 2.0 „z pohledu zákazníků“, tedy občanů, resp. uživatelů internetu. Upozornil na některé problémy, více či méně související s přijatou strategií, které stát bude muset v dohledné době řešit. 

Jiří Řehola, zastupující ředitel sekce digitální ekonomiky na MPO, se v prezentaci soustředil na „milníky cesty k digitální ekonomice“. Nastínil okruh subjektů, které se na realizaci Digitálního Česka budou podílet, i zdroje financování. 

Jiří Průša ze sdružení CZ.NIC se ve svém vystoupení zabýval aspekty internetu jako svobodného média a jeho nástroji. Klíčová je podle něj v tomto směru motivace, nikoli regulace. 

Ladislav Chrudina, spolupracovník ICTU a současně vedoucí její Legislativní a regulační komise, se poté zaměřil na téma budování přístupových sítí nové generace (NGA) – konkrétně co změnit, aby to šlo levněji. Až 80 % nákladů na výstavbu NGA sítí tvoří stavební náklady a kýžené úspory by přineslo mimo jiné vybudování registru pasivní infrastruktury i zřízení tzv. jednotného informačního místa. 

 

Výkonný ředitel společnosti Seznam.cz Michal Feix v závěrečné přednášce konference sumarizoval přínosy rozšíření vysokorychlostního internetu a pokročilých informačně-komunikačních technologií pro občany, podnikatele i státní správu. Stát nesmí ICT sektor „diskriminovat“, ale vytvářet vhodné podmínky pro jeho rozvoj. Např. tím, že umožní přístup k datům veřejné správy a bude je sdílet v otevřeném formátu.(prezentace ke stažení ZDE)

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *