Distanční prodej léků na předpis odmítnut

V sobotu 7.11.2015 na svém sjezdu odmítli lékárníci distanční prodej léků na předpis. Jedná se především o prodej přes internet. Viceprezident a mluvčí komory Aleš Krebs  zdůraznil důležitost kontaktu s pacientem kvůli vyloučení rizik (například špatného skladování či kontraindikace s jinými léky).

Na připravovaném návrhu změny zákona, která by prodej léků na předpis umožnila i po internetu, se podílí majitel internetové lékárny Vladimír Finsterle. Nyní je možné touto cestou zakoupit pouze volně prodejné léky.

„Jsem přesvědčen, že dokážeme vyřešit situaci i u imobilních pacientů v domácí péči, dá se to řešit individuálně,“ dodal Krebs. Podle něj by také bylo obtížné řešit, jakým způsobem by pacient předpis na lék v případě internetového prodeje předkládal.

Lékárny jsou podle prezidenta komory Lubomíra Chudoby schopné se o potřebné pacienty postarat, mezi postupy je mimo jiné i možný dovoz léku domů. Dalším argumentem, proč léky kupovat osobně, je ochrana před jejich padělky. Lékárny musí provádět více kontrolních úkonů, a to i bezprostředně před předáním léku zákazníkovi.

ZDROJ: MEDICAL TRIBUNE CZ