Efektivní nemocnice 2015

Pozvánka na odbornou konferenci:

„Efektivní nemocnice 2015 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“efektivni nemoc

Ve dnech 24. 11. 2015 a 25. 11. 2015 se bude konat jubilejní 10. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2015 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.  Akce se bude konat       v Congress Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic.

Záštitu nad odbornou konferencí přijali:

 • Přemysl Sobotka– 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 • Andrej Babiš– 1. místopředseda vlády a ministr financí ČR
 • MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA– rektor Univerzity Karlovy
 • Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR

Konferencí bude již tradičně provázet pan Daniel Takáč.

 

Na této odborné konferenci potvrdili svou účast například tyto osobnosti:

 • Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
 • MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor, Univerzita Karlova v Praze
 • Tom Philipp, PH.D., MBA – náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina, předseda správní rady Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – předseda, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
 • Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • Zdeněk Blahuta – ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Pavel Frňka, DMS – ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zuzana Roithová, MBA – ministryně zdravotnictví v roce 1998, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Tomáš Julínek, MBA – ministr zdravotnictví v letech 2006 – 2009, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví v letech 2010 – 2013, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Martin Holcát, MBA – ministr zdravotnictví v letech 2013 – 2014, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Hlavními diskutovanými tématy budou:

 • diskusní blok: Zdravotní pojišťovny a nemocnice (úhradová vyhláška, změna strategie nemocnic, rozvoj a udržitelnost kvality a dostupnosti péče, strategie ve vzdělávání lékařů)
 • diskusní blok: Legislativa a právo (návrh zákona o neziskových nemocnicích, práva pacientů, genetická vyšetření a lege artis léčba, řízení rizika vzniku újmy na zdraví pacienta a povinnosti nemocnice újmu nahradit)
 • diskusní blok: Ministři zdravotnictví (zlepšování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic, finanční zdraví českých nemocnic)
 • Prezentace odborníků ve zdravotnictví

Vystupující a diskutující: představitelé Ministerstva zdravotnictví České republiky, ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult a vzdělávacích institucí.

Více informací naleznete na: http://hc-institute.org