Efektivní nemocnice 2016

Pozvánka na odbornou konferenci

„Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

Ve dnech 29. 11. 2016 a 30. 11. 2016 se bude konat již 11. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.  Akce se bude konat  v Congress Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic. Konferencí bude již tradičně provázet pan Daniel Takáč, televizní moderátor.

Záštitu nad odbornou konferencí přijali:
 • Přemysl Sobotka – 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
 • Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády, ministr financí, Ministerstvo financí ČR
 • Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova v Praze
Na této odborné konferenci potvrdili svou účast například tyto osobnosti:
 • Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu, Parlament České republiky
 • Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Tom Philipp, Ph.D., MBA – náměstek ministra pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Jiří Běhounek – předseda Správní rady, Všeobecná zdravotní pojišťovny České republiky; hejtman, Kraj Vysočina
 • Jiří Zimola – hejtman, Jihočeský kraj
 • Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • David Kostka, MBA – generální ředitel, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • Pavel Frňka, DMS – ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • Mgr. Jolana Těšinová – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Tomáš Gottvald – předseda představenstva a generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Martin Holcát, MBA – náměstek pro léčebně preventivní péči, Fakultní nemocnice v Motole
 • Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s
Hlavními diskutovanými tématy budou:
 • diskusní blok: Zdravotní pojišťovny a nemocnice (pozitivní příklady řízení nemocnic, úhradová vyhláška, strategie v personálním zajištění nemocnic)
 • diskusní blok: Legislativa a právo (odškodňování, práva pacientů a role pacientských organizací, zajištění odpovědnosti lékařů a nemocnice, návrh zákona o neziskových nemocnicích)
 • diskusní blok: Příklady dobré praxe spolupráce nemocnic a pacientských organizací – summit nemocnic a pacientských organizací (rostoucí vliv pacientských organizací na zdravotní pojišťovny a kvalitu péče v nemocnicích, příklady dobré praxe vzájemné spolupráce)
 • Prezentace odborníků ve zdravotnictví

Vystupující a diskutující: představitelé Ministerstva zdravotnictví České republiky, ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult, vzdělávacích institucí            a pacientských organizací.

Více informací naleznete na: http://hc-institute.org