eHealth projekty v EU

Definice eHealth dle Evropské komise:

Jedná o soubor nástrojů a služeb využívající informačních a komunikačních technologií (ICT), které mohou zlepšit prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení v oblasti zdravotnictví. Zahrnuje informace a data sdílená mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče.

Cíle EU v oblasti eHealth:

  • Zlepšit zdraví občanů a zpřístupnit životně důležité informace, v případě potřeby, mezi státy – využívat nástroje elektronického zdravotnictví.
  • Zvýšit kvalitu zdravotní péče: eHealth se stane součástí zdravotní politiky, finanční a technické strategie zemí EU.
  • Zefektivnit eHealth nástroje, aktivně zapojit odborníky a pacienty v oblasti strategií, návrhů a realizací koncepce eHealth.

 

Projekty eHealth v EU

  • spolufinancované Evropskou unií
  • v následujících článcích vám některé z těchto projektů detailně přiblížíme.

p_5