eHealth v praxi

Nedávno jsme Vás v našem článku informovali o průběhu konference eHealth day 2015, na které zazněla zajímavá prezentace MUDr. Kateřiny Klímové, MBA o fungování elektronického zdravotnictví v praxi.

MUDr. Kateřina Klímová provozuje specializovanou ambulanci na gynekologii a porodnictví – Gynclin s.r.o. V současnosti má ve své péči kolem 5 600 klientek. Zaujala nás vize, kterou MUDr. Klímová ve své prezentaci uvedla: „Být vlajkovou lodí mezi zdravotnickými zařízeními v oblasti elektronizace procesů, služeb a inovativnosti”. Důraz na elektronizaci se promítá i při výběru partnerů ordinace.

Za hlavní výhodu je považována synergie nástrojů eHealth (viz obr. 1). Konkrétně služby eKontrol, eDávky, eDokumentace, Online objednávání, Pozvání k prevencím, číselník LP, Online výsledky, Analýza dat a další. Dobrou zprávou je nárůst zájmu o eRecept především u generace klientek ve věku 20-49 let. eRecept můžete prozatím vyzvednout zhruba ve 14 % českých lékáren.

Obr. 1 – formy elektronizace v odinaci Gynclin s.r.o.

13.3.

*eSERVICES – MUDr. Klímová zmínila hlavní 4 pilíře: Online objednávání, Online recepty, Online konzultace a Online výsledky. Služba je neustále k dispozici a veškerá komunikace probíhá před zašifrovaný kanál. Komunikace klienta a lékaře tak probíhá v oboustranně vyhovujícím čase.

Efektivní ordinace = Kvalita zdravotní péče = Spokojený klient

Podle paní doktorky Klímové zefektivnění procesů v ordinaci šetří čas pacientům i lékařům, kteří získaný čas mohou věnovat právě pacientům.

Ordinace Gynclin s.r.o. je příkladem fungování elektronického zdravotnictví v praxi, která přinesla nárůst klientek o 25%. Efektivní ordinace tak ordinaci přinesla kromě usnadnění a urychlení některých procesů i konkurenční výhodu.

Obr. 2 – MUDr. Kateřina Klímová, MBA (Zdroj: www.stech.cz)

13.3.-2