Elektronická evidence tržeb

 • Podle odhadů Českého statistického úřadu přišel stát daňovými úniky jen za loňský rok o sto padesát miliard korun. Ministerstvo financí mluví o boji proti únikům jako o prioritě a jedním z hlavních opatření, které chystá, je elektronická evidence tržeb. Ta prý státní kase ročně přinese přes deset miliard korun navíc.

 

Andrej Babiš a jeho lidé se on-line evidencí tržeb inspirovali v Chorvatsku, kde systém zavedli v roce 2013. Návrh zákona by se měl dostat do Sněmovny začátkem dubna. Ostrý start se plánuje na 1. ledna 2016, i když už i ministr financí připouští, že se možná bude muset o pár měsíců odložit.

Kdo?

Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

 • právnické osoby s podnikatelskou činností
 • podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

 

Kdy?

Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně.

 1. vlna – osoby poskytující stravovací a ubytovací služby
 2. vlna – osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě

následně – po zvážení a vyhodnocení situace následně postupně dojde k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

 

Výhody elektronické evidence tržeb

Pro nás všechny

 • lepší výběr daní
 • Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb.
 • Snížení deficitu státního rozpočtu.
 • účinnější finanční správa
 • Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků.
 • Rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky.

 

Pro podnikatele

 • rovné podmínky na trhu
 • Snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15% s výjimkou alkoholu, tabákových výrobků a doplňkového sortimentu.
 • Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji.
 • Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu.
 • cílená kontrola
 • Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami.
 • Omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami.

 

Pro zaměstnance podnikatelů

 • odstranění černých výplat „na ruku“
 • ochrana a stabilita – odstupné, výpovědní doba

 

Elektronická evidence tržeb v lékárnách – ano či ne?
Více než polovina dotázaných souhlasí (22 % určitě souhlasí a 31 % spíše souhlasí)s návrhem elektronické evidence tržeb, který od dubna 2016 počítá s pokladnami online napojenými na Ministerstvo financí ČR kvůli eliminaci daňových úniků (včetně pokladen lékáren). Opačný názor zastává 29 % osob, 18 % respondentů nemá vyhraněný názor, nebo je problematika nezajímá (častěji lidé ve věku 15-44 let a také ti s nejnižším vzděláním).

 

článek EET obr 1

 

Zdroje:

http://www.financnisprava.cz/

http://www.stemmark.cz/

http://www.penize.cz/