Elektronická zdravotní knížka

Elektronická zdravotní knížka je zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Poskytuje ji VZP.

Princip EZK spočívá ve sdílení nejaktuálnějších informací o zdravotním stavu pacienta se zdravotnickými pracovníky, kterým to sám pacient umožní. Lékař má tedy k dispozici pacientovu kompletní zdravotní historii, kterou s jeho souhlasem doplňuje o aktuální zdravotní záznamy.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *