Elektronické neschopenky se odloží o dva roky

Čeští lékaři budou ještě další dva roky používat papírové neschopenky. Ty elektronické budou nakonec povinné až od prvního ledna roku 2016. Hlavní problém, související se zavedením e-neschopenek, spočíval zejména v tom, že si lékaři si stěžovali na nepřipravenost projektu. Byli odhodláni elektronické neschopenky dokonce ignorovat.

Na prodloužení přechodného období elektronických neschopenek do konce roku 2015 se dohodli prezident České lékařské komory Milan Kubek a ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček. Řada lékařů se totiž na změnu povinnosti nestihla připravit nebo o ní nevěděla. Někteří, zejména starší ročníky, dokonce vůbec nepracují s počítačem. Kdyby byl tento systém povinně spuštěn od příštího roku, tak jak bylo původně plánováno, přestala by řada doktorů vydávat neschopenky. To by v konečném důsledku mohlo vést až k ohrožení vyplácení nemocenské pacientům. Zejména pro praktické lékaře, kteří ne vždy disponují počítačem, by to mohlo také znamenat ukončení kariéry. Problémy s nedostatkem praktiků by se tak ještě prohloubily. Projekt tak odmítali například členové lékařské komory či sdružení praktických lékařů i ambulantních specialistů.

„Zásadní je, aby vše fungovalo a lidé včas dostali dávky, na které mají nárok“, řekl ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodal: „Proto jsme se dnes s ČLK dohodli na dvouletém odkladu povinnosti lékařů posílat ČSSZ neschopenky elektronicky. Věřím, že tuto dobu lékaři efektivně využijí pro to, aby se na elektronickou komunikaci s ČSSZ dostatečně připravili.“ Ministr dodává, že se v daném období budou hledat způsoby, jak lékaře motivovat k elektronické komunikaci a ČSSZ by rovněž měla tzv. e – Podání neschopenek zajistit větší publicitu.

„Oceňuji přístup pana ministra a rychlé řešení situace, která mohla ohrozit pacienty,“ říká prezident ČLK Milan Kubek a dodává: „20 procent pracujících lékařů je starších 60 let a průměrný věk praktického lékaře je 55 let, nelze tedy čekat, že od nového roku budou komunikovat jen elektronicky. Každopádně se budeme rádi podílet na větší osvětě elektronické komunikaci a hledání řešení do budoucna.“

Pro Českou správu sociálního zabezpečení musí být na prvním místě klient. Technicky jsme na e – Podání dokumentů už několik let připraveni, vnímáme však připomínky lékařů a je dobře, že se dnes podařilo najít shodu“, říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a doplňuje „Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou již dnes připraveni na to, aby subjektům, kterých se povinná elektronická komunikace týká, byli maximálně nápomocni a poskytli jim podporu.“

Zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ mají povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky od začátku letošního roku. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů , které tyto subjekty posílají ČSSZ. Detailní informace o e – Podání  jsou dostupné na webu ČSSZ. Řada subjektů však nebyla od 1. ledna 2013 na e – Podání dokumentů připravená, proto ČSSZ podle zákona přijala roční výjimku, a tím umožňuje klasické papírové podávání dokumentů i v letošním roce.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *