Elektronické zdravotnictví vyzkoušely pilotní projekty

V Kraji Vysočina a Karlovy Vary se uskutečnily pilotní projekty eHealth. Měly v praktickém životě ověřit výhody elektronizace při práci lékaře. Zdravotníci si tak mohli vyzkoušet, co je čeká s příchodem elektronizace zdravotnictví.

Zapojila se necelá polovina lékařů

V obou regionech byli do projektu zapojeni s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, nemocnice, lékárny a zdravotnická záchranná služba. Záchranná služba v Jihlavě měla jako první v republice do svých sanitních vozů implementován systém EZK – Elektronických zdravotních knížek. Počet zdravotnických zařízení zapojených do projektů se pohyboval u praktických lékařů okolo 43 %, u ambulantních specialistů to bylo 27 %. Z laboratoří participovalo asi 39 %, z lékáren 56 % a u nemocnic a záchranných služeb bylo zapojení 100%.

Projekt potvrdil nejen schopnosti, ale i ochotu lékařů vést svoji písemnou dokumentaci o stavu pacienta v elektronické podobě, místo té listinné. Dalším významným přínosem je zjištění a ověření, že lékaři a zdravotnická zařízení jsou ochotni na základě souhlasu pacienta tuto zdravotnickou dokumentaci sdílet s ostatními.

Vysočina zprovoznila na 6 funkcí eHealth

Například na Vysočině se dobře uchytila e-ambulance – jednotný regionální systém pro objednávání pacientů do všech ambulancí nemocnic kraje. Zapojila se také do eMeDocS – Exchange Medical Documents Systém – regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v kraji. Řešila i konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný Enterprise ressource planning systém pro všechna zařízení. Podpořit navazující eHealth projekty mělo rovněž vybudování a rozvoj bezdrátové sítě pro nemocnice kraje.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *