Elektronický podpis 1: Co je to elektronický podpis a kde se využívá

První díl seriálu o elektronickém podpisu nastíní základní avšak důležitou problematiku elektronického podepisování a jeho okolnosti. Odpoví na otázky, co to vlastně elektronický podpis je a kde se s ním můžeme v praxi setkat.

Bezpečnější než vlastnoruční

Elektronický podpis, někdy označovaný také jako digitální, je certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci. Je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu.  Nejen, že je v podstatě nezfalšovatelný, ale v některých oblastech jde dokonce dál než podpis klasický. Umožňuje například ověřit integritu podepsaného dokumentu, tedy zda v dokumentu něco nechybí nebo nepřebývá.

Rychlá a nenáročná šifra

Elektronický podpis funguje na principu asymetrického šifrování. Z podpisovaného dokumentu je nejprve vytvořen otisk – takzvaný hash. Tento krátký abstrakt zajišťuje, že dokument nebyl pozměněn a je zašifrován tajným klíčem autora podpisu. Protože se nešifruje celý dokument, ale jen otisk, je šifrování poměrně rychlé a hardwarově nenáročné. Je-li třeba elektronický podpis posléze ověřit, stačí dešifrovat otisk pomocí veřejného klíče. Pokud dešifrovaný otisk odpovídá otisku, který byl vytvořen z původního dokumentu, elektronický podpis je pravý. Protože k tajnému klíči má po celou dobu přístup jen autor podpisu, je navíc zajištěna autenticita a nepopiratelnost podepisovaného dokumentu.

Prozatím hlavně veřejná správa

Postupně stále více právních předpisů umožňuje používání elektronického podepisování v oblasti orgánů veřejné správy. A to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady. V současné době se elektronický podpis využívá vůči orgánům veřejné správy především v oblasti správy daní a v obecných správních řízeních. Nutnou podmínkou pro komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu jsou takzvané kvalifikované certifikáty občanů.

Lze podepsat i email či WWW stránky

Typickým příkladem využití e-podpisu může být například i elektronická pošta. V případě elektronické zprávy opatřené elektronickým podpisem odesilatele nikdy nemůže dojít k záměně a příjemce má jistotu, od koho zpráva pochází. Dalším významným příkladem je podepisování WWW stránek. Elektronický podpis v tomto případě dává jistotu, že příslušné informace skutečně pochází od toho, kdo se vydává za jejich autora.

Výhody elektronického podpisu

  • Elektronický podpis umožňuje ověření identity podepisujícího – příjemce bezpečně ví, kdo je autorem či odesílatelem zprávy.
  • Ověření integrity zprávy – příjemce má jistotu, že zpráva nebyla změněna v průběhu transportu, což ruční podpis může zajistit jen stěží.
  • Zaručuje nepopiratelnost zprávy – odesílatel nemůže popřít, že danou zprávu s daným obsahem opravdu odeslal.
  • Nenapodobitelnost podpisu – prostředky k podpisování může mít daná osoba pod svou výhradní kontrolou.
Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *