Elektronický podpis 2: Běžný a zaručený e-podpis

Druhý díl seriálu o elektronickém podepisování prozradí základní rozdíly mezi běžným elektronickým podpisem a podpisem, jež je takzvaně zaručený. Nejedná se totiž o dvě různá označení jednoho a toho samého podpisu. Naopak každý z nich má v praxi trochu jiné využití.

Obyčejný elektronický podpis

U „obyčejného“ elektronického podpisu mluvíme o vlastnoručním podpisu převedeném do digitální podoby. Může být například naskenovaný. Je využíván především jako předloha pro porovnávání s vlastnoručním podpisem na dokumentu. Využívá se jak v bankovnictví, tak při různých dalších kontrolách, kde je nutné ověřit identitu podpisu. Nedostatkem jeho porovnání a zdigitalizování je především to, že se jedná o čistě vizuální srovnání. Je zřejmé, že ne pokaždé se jedinci podaří podepsat stejným způsobem, ať už z jakéhokoliv důvodu. Nelze také vždy očekávat, že osoba, která porovnává oba podpisy, bude natolik schopná odlišit drobné nesrovnalosti aktuálního podpisu v porovnání s předlohou. Zde se jednoznačně ukazuje, že je tento způsob ověřování identity nespolehlivý. Pravý opak se očekává od využití zaručeného elektronického podpisu.

Zaručený rovná se bezpečnější

Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis v takové formě, která zpravidla kryptografickými metodami zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci podepsaného. Pro některé účely je navíc vyžadován zaručený elektronický podpis pouze s předepsanými typy certifikace, tedy „založený na kvalifikovaném certifikátu“. Zaručený elektronický podpis dokumentu tedy zajišťuje:

  • Autenticitu – lze ověřit původnost (identitu subjektu, kterému patří elektronický podpis),
  • Integritu – lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není úmyslně či neúmyslně poškozen,
  • Nepopiratelnost – autor nemůže tvrdit, že podepsaný elektronický dokument nevytvořil (např. nemůže se zříct vytvoření a odeslání výhružného dopisu),
  • Může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu.

Rozdíl mezi prostým a zaručeným elektronickým podpisem je tak obdobný rozdílu mezi úředně neověřeným a ověřeným vlastnoručním podpisem. Náležitosti zaručeného elektronického podpisu upravuje především zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *