Elektronický podpis 3: Elektronické podepisování a legislativa

Třetí díl seriálu o elektronických podpisech se zabývá českou legislativou a zákonným vymezením elektronického podepisování.

Zákon o elektronickém podpisu

K 1. říjnu 2000 vstoupil v platnost zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Vytváří legislativní rámec pro používání elektronických podpisů a jejich zrovnoprávnění s podpisy vlastnoručními. Během své krátké existence byl již několikrát novelizován, a to v letech 2010 a 2011, změnami prošel i k 1. lednu 2012. Novely se netýkaly pouze zákona o elektronickém podpisu, ale i zákona o správě daní a poplatků, který mimo jiné upravuje elektronickou formu komunikace mezi daňovými subjekty a jejich správci daně.

Smyslem zákona o elektronickém podpisu je přitom zavedení legislativního pořádku do oblasti používání elektronického podpisu. Je zde upřesněna používaná terminologie a definovány příslušné pojmy tak, aby byl odlišen stupeň důvěryhodnosti a bezpečnosti jednotlivých elektronických podpisů. Dozor nad hladkým průběhem elektronického podepisování drží Ministerstvo vnitra.

Elektronická komunikace rovnoprávná s papírovou

Zákon o elektronickém podpisu zrovnoprávňuje elektronickou komunikaci s komunikací klasickou – papírovou. Definice elektronického podpisu přitom není závislá na konkrétní použité technologii. Elektronický podpis je zákon definován jako údaj v elektronické podobě, který je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen a umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zaručený elektronický podpis musí být jednoznačně spjat s podepisující osobou, což je zajištěno kvalifikovaným certifikátem. Ten vydá k elektronickému podpisu poskytovatel certifikačních služeb. Podpis s certifikátem se vztahuje výlučně k fyzické osobě podepisující osoby, nemůže být tedy vydán právnické osobě. Každá fyzická osoba může mít libovolný počet certifikovaných elektronických podpisů (například soukromý podpis, podpis jménem právnické osob apod.).

Přehled právních předpisů a standardů pro elektronický podpis

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *