Elektronický recept používá aktuálně na 1700 lékařů

Elektronický recept je plně funkčním řešením elektronické preskripce a jednou z podmínek elektronického zdravotnictví. Stojí na zákonem požadovaném centrálním úložišti elektronických receptů a ve správném měřítku může přinést značné výhody a úspory.

Jednou z výhod elektronického receptu je, že ho nelze vyplnit nesprávně či neúplně. Má zaručit zvýšení bezpečnosti pacienta a usnadnit práci lékařů a lékárníků. Je předpokladem pro úspěšnou elektronizaci zdravotnictví, čímž má směřovat i ke zvýšení efektivity celého systému.

eRecept má plně nahradit listinný

„Elektronický recept má všechny možnosti receptu listinného, jako IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky), částečný výdej, výpis apod. I přes svůj pomalý rozjezd ukazuje v praxi přínosy a benefity pro všechny účastníky. Přináší dostatečně otevřený systém přístupný všem,“ uvádí Pavel Březovský, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který se vývojem a zaváděním receptu zabývá. „Náš systém, připravený ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, zatím nezaznamenal žádný výpadek a všechny jeho funkce jsou nepřetržitě monitorovány. Samozřejmě již proběhly i nutné zátěžové a bezpečnostní testy. Všem jeho uživatelům je plně k dispozici maximální asistence při zapojení, call centrum a dokonce i e-learningový program, jež přehledně a jednoduše seznámí jak s obecnými informacemi o eReceptu, tak také s jeho praktickým používáním,“ dodává. Systém elektronického předepisování by měl být dle Březovského připraven na jakékoliv legislativní změny, ať už by se jednalo o generickou preskripci, povinnou elektronickou preskripci, SMS recepty, apod.

K plnohodnotnému využití stačí splnit 4 kroky

Použití eReceptu má na straně lékárníka i lékaře několik podmínek. První podmínkou je získání zaručeného elektronického podpisu (QCA – kvalifikovaný osobní certifikát). Ten je nutností nejen při používání eReceptu, ale již při vyplnění žádosti o přístup do centrálního úložiště. Druhým předpokladem je získání přístupu do centrálního úložiště. Třetím krokem je pak přístup zdravotnického zařízení k pomocným funkcím centrálního úložiště. Žádost vyplňuje statutární zástupce zdravotnického zařízení (ředitel nemocnice apod.) Pokud lékař provozuje svou ambulanci sám, sám také vyplňuje žádost, a to konkrétně formulář nazvaný „lékař a provozovatel zdravotnického zařízení“. Posledním předpokladem je používání ambulantního nebo lékárenského software, který umožňuje eRecept používat – informaci o tom, co Váš software umožňuje, získáte u svého poskytovatele.

Aktuální data v ČR

K 30. září 2012 již bylo v České republice vystaveno na 210 942 eReceptů a uhrazeno celkově kolem 40 232 675 Kč. Možnost předepisovat mělo koncem září 1.676 lékařů ve více než 199 zdravotnických zařízeních, možnost vydávat má asi 1.588 lékárníků v 652 lékárnách. Zapojených však dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv trvale přibývá.

Zdroj: Seminář zaměřený na osvědčené postupy elektronického zdravotnictví v České republice; „Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví očima uživatelů“; přednáška Zavádění elektronické preskripce; MUDr. Pavel Březovský, MBA, SÚKL Praha

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *