Elektronizace mění práci v obchodu a službách

Je pravdou, že elektronizace nám nepřináší jen okamžitá pozitiva, o kterých se na eZDRAVu často zmiňujeme, ale také přináší mnohem hlubší změny, které při nedostatečné přípravě mohou přinést i negativní důsledky. Dnes se na jednu z takových změn podíváme, budeme se věnovat změnám, které elektronizace přináší na trh práce.

Svět práce 20. století byl založený především na přísném oddělení hranice skupin lidí a jejich rolí: výrobce x obchodník x zákazník, zaměstnavatel x zaměstnanec, zaměstnaný x nezaměstnaný, apod. Tržní vztahy mezi jednotlivými rolemi byly jasné a vyčíslitelné. V novém století se však tyto hranice rozostřují a největší vliv na to mají moderní technologie a elektronizace.

Například samoobslužné pokladny mohou být dalším krokem, jak se původní jasný rozdíl mezi zákazníkem a prodavačem smývá. Nejprve jsme se naučili sami si naložit zboží z regálů do košíků a odvézt ho k pokladně (i to dříve dělali prodavači), teď si zboží ještě sami namarkujeme s použitím skeneru a čárových kódů a nakonec zaplatíme vložením peněz či platební karty do platebního automatu.

Podobné vytěsňování lidských pracovních sil probíhá i v dalších ekonomických oborech. Stále méně se s nimi setkáváme u benzinových pump nebo v bankách – máme přece internetbanking s nonstop přístupem. Možná již brzy budou zboží rozvážet drony naváděné radary a přes satelit, učitele nahradí e-learning, novináře blogy a divácké zprávy, profesionální fotografy digitální zrcadlovky a kamery – obrázky a videa dnes dokáže udělat takřka každý.

Společným jmenovatelem těchto příkladů je to, že místo kvalifikovaných pracovníků, kteří práci dělali za mzdu, je služba nově poskytována bez drahých lidských pracovníků – a v podstatě zadarmo. Tak jako mechanizace vytlačila pracovní sílu v zemědělství a robotizace nahradila dělníky v továrnách, tak nyní elektronizace a internet vytlačuje lidskou práci z obchodu a služeb.

Tak jako tak se tomuto trendu jistě nevyhneme a je potřeba s ním do budoucna počítat a nové situaci se dokázat vhodně přizpůsobit a připravit se na ní, musíme být připraveni se neustále učit nové věci a rekvalifikovat se na mnoho rolí. Zatímco vývoj v minulých stoletích vedl ke specializaci prací, vývoj ve 21. století se ubírá přesně opačným směrem – takřka všichni začínáme hrát všechny role.

Pro mnohé je částečnou přípravou postupné navyšování podílu částečných úvazků, s tím můžeme začít ihned. V České republice jsou pro to příznivé podmínky už proto, že částečných úvazků je málo a je o ně velký zájem (převážně mezi rodiči menších dětí, ale i u dalších skupin.)

Výstřižek

Je třeba si uvědomit, že elektronizace je trend s potenciálem způsobovat výrazné změny nejen na pracovním trhu, ale i v dalších oblastech společenského uspořádání. Uděláme dobře, když o ní budeme uvažovat v souvislostech a postupně se připravovat na změny, které přináší.

Článek by inspirován textem, který vyšel v měsíčníku Statistika&My, jeho plné znění si můžete přečíst zde.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *