Elektronizace registrů NZIS

V průběhu roku 2015 přešla většina registrů NZIS pod jednotnou technologickou platformu (JTP) a jsou v rutinním provozu. Až na výjimky podporují všechny tyto registry tři základní způsoby, jak lze data do registrů NZIS zadat:

 

  1. Přímé vyplnění webového formuláře po přihlášení do jednotného prostředí registrů resortu zdravotnictví.
  2. Odeslání dávkového XML souboru pomocí webového formuláře po přihlášení do jednotného prostředí registrů resortu zdravotnictví. XML může být generováno libovolným informačním systémem, pokud splní parametry předepsaného datového rozhraní.
  3. Dávkovým přímým odesláním z informačních systémů poskytovatelů b2b rozhraním.

Datová rozhraní jsou od 15. 6. 2015 dostupná na stránkách jednotlivých registrů, sumárně pak ZDE.

Za potřebné považujeme informovat o plánu zejména u následujících tří registrů:

Národní registr reprodukčního zdraví

Národní registr hospitalizací

List o prohlídce zemřelého (LPZ)

Více informací nejen o těchto registrech naleznete ZDE.

ZDROJ: Oficiální web Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR (ÚZIS)