eRecept má za sebou půl roku – co je nového?

eRecept jsme si již všichni mohly v praxi řádně vyzkoušet. Ať už jako pacienti nebo jako lékaři a lékárníci. Od 1. ledna 2019 bude eRecept skutečně povinný pro všechny lékaře (i nyní je, ale zatím nejsou vybírány pokuty za nezapojení se do systému). Když pomineme nepříjemnosti spojené s výpadky systému, je možné konstatovat, že odpadlo celkem významně množství návštěv u lékaře, kdy si pacient šel vyzvednout jen recept. Uživatelsky je tak systém pro pacienta relativně pohodlný, protože kód pro vyzvednutí léků přijde v sms nebo emailem.

 

Navíc, nově bude možné vyzvednout si své léky také v zahraničí. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na svých webových stránkách www.epreskripce.cz informoval, že se Česká republika aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, který je podporovaný Evropskou unií. Startuje se v kraji Vysočina a díky zapojení do programu, ušetří SÚKL až 75 procent nákladů na vývoj systému.

 

Mnohem méně mediální pozornosti než eRecept na sebe poutá projekt zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice, jehož koordinátorem je Kraj Vysočina. V průběhu projektu se vybudovalo Národní kontaktní místo (brána) pro eHealth v naší zemi, které ČR zapojí do celoevropské výměny zdravotnických dat pro vznikající službu pacientský souhrn a následně i pro službu epreskripce/edispenzace. Služba pacientský souhrn umožní lékaři při ošetřování pacienta z jiné země EU zobrazení základního souboru anamnestických údajů pacienta, pokud je dostupný v zemi, jíž je pacient občanem. Komunikace národního kontaktního místa probíhá zabezpečenými kanály prostřednictvím mezinárodně uznávaných elektronických identit a v souladu s GDPR.

Pacient bude mít možnost si vyzvednout lék i v cizině

Na projekt přeshraniční výměny pacientského souhrnu navazuje projekt s cílem nasazení služby přeshraniční epreskripce/edispenzace. Ukončení projektu je plánováno na rok 2022, přičemž k ostrému provozu přeshraniční výměny eReceptů a informací o výdejích léků dojde v roce 2020. Projekt bude realizovat SÚKL společně s Krajem Vysočina, který má již bohaté zkušenosti s realizací přeshraniční výměny pacientského souhrnu. Celkové plánované náklady projektu činí cca 710 169 EUR, z toho náklady SÚKL představují 367 00 EUR. Díky včasné odpovědi na výzvu uhradí 75 procent nákladů Evropská unie, což představuje částku 275 000 EUR.

Předávání údajů z elektronického receptu a vracení informací o výdeji eReceptů bude umožnovat, předepsání v jednom členském státě EU a výdej léku v jiném členském státě. Pacient v zahraničí navštíví lékárnu, kde bude lékárníkovi prostřednictvím národního kontaktního místa zpřístupněn obsah elektronického receptu a lékárník léky vydá. Informace o výdeji odejde zpět do země vystavení eReceptu, a pokud to národní systém v dané zemi bude umožňovat, bude následně předepisující lékař o výdeji léčiv zpětně informován,“ upřesnila Ing. Renata Golasíková z oddělení eReceptu SÚKL.“

 

Zdroj: https://www.epreskripce.cz/aktuality/erecept-prekroci-ceske-hranice