GDPR Seriál – Co přináší

Jednotnost, rovnocennost a snadnější vymahatelnost v celé EU. GDPR slibuje, že občané EU tak opět získají kontrolu nad svými osobními údaji.

 

Celou řadu pravidel bude muset dodržovat každý správce i zpracovatel osobních údajů po celou dobu zpracování. GDPR dává lidem, kterým data patří, do rukou nová práva. Pěkný popis je na www.gdpr.cz, kde se píše: „Lidé, kterým údaje patří, budou muset být o svých právech důkladně informováni a také budou moci po správcích údajů vyžadovat něco, co doposud nemohli. Jde například o právo vznést námitku proti zpracování, kdy správce po takové námitce nebude moci údaje dále zpracovávat, nebude-li k tomu mít závažné, prokazatelné důvody; či o právo na přenositelnost osobních údajů od jednoho správce k druhému, jestliže jsou údaje zpracovávány automatizovaně.“

 

Nově do osobních údajů patří také pojmy, jako e-mail, cookies a IP adresa. Samostatnou kapitolou jsou pak biometrické a genetické údaje, se kterými se bude nakládat podle mnohem přísnějšího režimu, než dosud. Každý občan také bude mít právo na přístup ke svým údajům, bude moct požadovat výmaz a měl by mít možnost vidět své údaje ideálně online.

 

Jak začíná být zřejmé, orientace v pravidlech GDPR bude pravděpodobně náročná a bude velmi důležité je správně pochopit a aplikovat v praxi.

 

Co všechno patří do skupiny osobních údajů podle GDPR, se dočtete v následující kapitole: Jak na osobní údaje podle GDPR?