GDPR Seriál – Rizika při nedodržení GDPR

Tak především – pokud nebude dodrženo GDPR, vystavujete se pokutě až ve výši 20 milionů eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti, přičemž platná bude vyšší z obou možností. Taková pokuta by pro řadu subjektů mohla být fatálně likvidační. Posouzení závažnosti porušení GDPR bude záviset např. na délce porušení, počtu poškozených občanů nebo také na krocích podniknutých správcem/zpracovatelem ke zmírnění škod. Faktorů je celá řada.

 

POZOR: Pokuta může být udělena i velmi malému subjektu!

 

Mimo to se při nedodržení GDPR správce/zpracovatel dat vystavuje také veřejným žalobám, které by mohli podat fyzické osoby. A zapomínat také nesmíme na poškození dobrého jména, a to bývá škoda často nevyčíslitelná.