GDPR Seriál – Úvod

V rámci blížícího se data zavedení GDPR, se redakce eZdav rozhodla zavést seriál na dané téma. Dnes si krátce představíme, o co se vlastně jedná.

GDPR (z anglického General Data Protection Regulation) je nová legislativa, kterou zavádí Evropská Unie. Primárním cílem je zvýšení ochrany osobních dat občanů proti neoprávněnému zacházení. Týká se všech firem, institucí, jednotlivců i online služeb.

Nová pravidla budou platit plošně v rámci celé EU a Norska, Lichtenštejnska a Irska. Důležité tedy je, že evropští občané budou mít mnohem větší kontrolu nad svými daty. V souvislosti s dodržováním legislativy, respektive při jejich porušení, bude GDPR udělovat velmi vysoké pokuty. Z toho důvodu budou mít větší organizace nařízeno zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer = Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Datum, kdy začnou platit nová pravidla, je 25. 5. 2018