IBM spouští globální programy na podporu poskytovatelů řízených ICT služeb a cloudových řešení

IBM spustila řadu celosvětových iniciativ, které ma-jí klientům pomoci využít výhody cloud computingu.

S rostoucím počtem zákazníků přechá-zejících na cloud computing se zvyšuje také poptávka po takzvaných poskytovatelích říze-ných služeb (Managed Service Providers, MSP). Ti organizacím pomáhají nasadit cloudové služby rychleji, jednodušeji, bezpečněji a úsporněji. IBM hodlá rozšířit svůj cloudový ekosys-tém a umožnit tak těmto poskytovatelům vyvíjet řešení a služby na základě produktů IBM SmartCloud a PureSystem postavených na otevřených standardech.

Poskytovatelé řízených služeb dodávají zákazníkům definovaný soubor technologických ře-šení nebo služeb a zákazníci platí pouze za to, co skutečně využili. Řízených ICT služeb vyu-žívají zejména zákazníci, kteří chtějí zavést cloudové technologie, ale nemají potřebnou inter-ní IT odbornost, zdroje ani čas.

Například menší nemocnice se stále potýkají s problémy při zavádění elektronické zdravotní dokumentace. Mnoho poskytovatelů zdravotnických služeb proto nyní přechází na model MSP, který malému subjektu pomůže rychle vybudovat a spravovat cloudovou službu umož-ňující bezpečným způsobem zpracovávat údaje pacientů. Díky tomu se zdravotnická zařízení mohou více soustředit na hlavní obor své činnosti, tj. poskytování kvalitní péče svým pacien-tům.

IBM umožní poskytovatelům řízených služeb vytvářet inovativní řešení a služby pomocí vy-spělých technologií, jakými jsou například SmartCloud, PureSystem a analytické nástroje. Poskytovatelům řízených služeb IBM dále umožní komunikovat se svými odborníky ze čtyř nových globálních expertních center a nabídne bezkonkurenční programy na podporu marke-tingu. Součástí podpory ze strany IBM bude též možné financování pořízení nových techno-logií prostřednictvím IBM Global Financing.

Přístup ke globálním expertním centrům: IBM otevírá nová globální centra v Šanghaji, Tokiu, německém Ehningenu a New Yorku. Poskytovatelé řízených služeb získají díky těmto centrům přístup k rozsáhlým odborným znalostem IBM − budou moci vyvíjet inovativní cloudové služby a řešení na bázi IBM open stack pro individuální potřeby zákazníků a rozšířit si praktické odborné znalosti rozvojem dovedností v technologických oblastech, jakými je IBM SmartCloud, PureSystem, správa dat, bezpečnost nebo týmová spolupráce. Poskytovate-lé řízených služeb budou mít přístup ke 40 inovačním centrům IBM ve 33 zemích světa pro realizaci společných klientských zakázek. IBM navíc zahájí provoz virtuálního informač-ního střediska, které bude sloužit jako fórum ke sdílení nápadů a znalostí.

Specializovaná podpora marketingu a prodeje: IBM začne poskytovatelům řízených slu-žeb nabízet bezkonkurenční podporu v oblasti marketingu a prodeje. Nový program umožní například podporu při sestavení kompletního marketingového plánu, čtyřdílné školení efek-tivního využívání sociálních médií k rozvoji firmy a zacílení na zákazníky, přístup k analytickým nástrojům IBM umožňujícím najít nové zákazníky a u těch stávajících využít dalších příležitostí apod. V rámci programu se poskytovatelům řízených služeb dostane také specializované podpory od IBM, která je programem provede a pomůže dostupné zdroje vyu-žít.

Využívejte příležitosti s PureSystem: PureSystem bude poskytovat novou integrovanou platformu určenou pro MSP, kterým umožní maximálně využít hardwarové a softwarové zdroje pro intenzivní datovou zátěž. Platforma PureSystem je díky integraci, expertní techno-logii a flexibilitě nastavení aplikace buď přímo u zákazníka, nebo v hostovaném prostředí, ideální volbou pro MSP.

Rozvoj na základě pokročilých možností IBM SmartCloud: Poskytovatelé řízených služeb mohou využít výhod řešení IBM SmartCloud včetně možnosti integrovat vlastní nabídku jako řešení IBM nebo pod vlastní značkou postavenou na IBM SmartCloud Enterprise. IBM bude také spolupracovat s novými poskytovateli při navrhování a vývoji strategií pro jejich datová centra a bude jim v této oblasti nabízet své dlouholeté zkušenosti.

Možnosti financování prostřednictvím IBM Global Financing (IGF): Poskytovatelé říze-ných služeb mohou podpořit růst nákupem nových technologických řešení a služeb, které lze hradit s pomocí flexibilního a dostupného splátkového kalendáře, včetně dvanáctiměsíční půjčky s nulovým úrokem na řešení IBM Systems, Storage a Software. Plán plateb od IBM Global Financing nabízí MSP nižší měsíční splátky a možnost vyhnout se vysokým prvotním platbám v hotovosti, dále pak možnost upgradu systému uprostřed splátkového kalendáře a zlepšení správy IT. V případě financování prostřednictvím IGF si poskytovatelé, kteří zvolí platformy PureSystems, mohou první splátku odložit až o 90 dní.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *