ICT UNIE a Česká bankovní asociace uzavřely memorandum o spolupráci

ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, a Česká bankovní asociace (ČBA) podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Stalo se tak na konferenci ISSS 2014 v Hradci Králové. Oba subjekty chtějí přispět k účinnějšímu uplatňování moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejném i privátním sektoru a k dalšímu rozvoji eGovernmentu.

Mezi klíčové priority spolupráce řadí ICT UNIE a ČBA rozvoj pokročilých technologií i nástrojů a vytváření motivačních mechanismů, které pomohou ke stále širšímu využívání bezhotovostních plateb v ekonomice, a také podporu eGovernmentu a moderních forem elektronické komunikace mezi občany, veřejným sektorem a privátní sférou s cílem zvýšení efektivnosti a uživatelského komfortu této komunikace. Důležitým tématem pro nejbližší období bude využití systémů eGovernmentu pro bankovní sféru umožňující vzdálenou identifikaci klienta, zejména přístup k základním registrům. Neméně podstatné je vytvoření standardů pro transfery dat, elektronickou fakturaci, online sdílení vybraných informací z veřejných databází a agend (rejstříky, matriky, zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, finanční úřady apod.).

Spolupráce obou silných sdružení, jimiž ICT UNIE a ČBA nepochybně jsou, úspěšně probíhá již několik měsíců. Věřím, že její další rozšíření a spojení kompetencí našich odborníků pomůže k prosazení řady dalších pozitivních kroků. Ty budou přínosem pro občany, podnikatelskou sféru i celkovou konkurenceschopnost Česka,“ prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE.

Banky jsou tradičně na špici technologického rozvoje a mají dlouhodobý zájem na podpoře bezhotovostní ekonomiky a na zavádění nových informačních technologií v celé ekonomice včetně eGovernmentu. ICT UNIE je pro tuto strategii přirozeným partnerem a podpis memoranda je stvrzením skutečnosti, že z naší spolupráce bude profitovat celá ekonomika,“ doplnil Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA.

ČBA a ICT UNIE společně vytvořily standard elektronické fakturace B2C-ISDOC, který usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat online platební příkaz k jejímu proplacení. Hlavním přínosem je v tomto případě zjednodušení fakturace a pomoc klientům eliminovat chyby při zadávání plateb.

Obě organizace také spolu s dalšími signatáři podpořily Výzvu představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR, adresovanou nové české vládě. Na základě této výzvy koaliční kabinet doplnil oblast ICT a podporu internetové ekonomiky ve svém programovém prohlášení mezi priority rozvoje ČR.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *