ICT Unie zformulovala priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, patří mezi základní předpoklady úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovém období 2014 až 2020 zejména jasná a jednotná vize dalšího směřování ICT ve veřejné správě ČR, odpovídající legislativa na národní úrovni a nastavení vhodných mechanismů čerpání prostředků v rámci operačních programů bez zbytečné administrativní zátěže a realizace izolovaných projektů.

Uvedené teze přináší nový poziční dokument ICT Unie „Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu“. Jasná, všemi klíčovými aktéry sdílená představa o koncepčním směřování ICT ve veřejné správě je podle tohoto dokumentu nezbytným předpokladem jak pro úspěšné vyjednání evropských dotací, tak i pro celkově efektivní fungování veřejné správy a rozvoj digitálních služeb poskytovaných občanům. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Veškeré aktivity směřující k elektronizaci veřejné správy by také měly být jednotně řízeny a koordinovány.

Neméně podstatné je adekvátní legislativní prostředí, resp. úpravy právních předpisů týkajících se oblasti ICT, oblasti veřejných zakázek a také rozpočtových pravidel a souvisejících předpisů. Optimálně nastavená implementační struktura, tj. vhodné mechanismy čerpání strukturálních fondů, by měla omezit „lidovou tvořivost“ a zabránit realizaci izolovaných projektů, které nejsou v souladu s principy koordinace a sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Jasně, logicky a transparentně je podle ICT Unie rovněž třeba nastavit základní pravidla ošetřující samotný nákup ICT zboží a služeb v rámci realizovaných projektů.

K vytvoření těchto pravidel vyzval minulý týden i premiér Petr Nečas a odpovědností za splnění daného úkolu pověřil Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). Jak zaznělo v projevu premiéra, má se jednat o „komplexní materiál, který by řešil otázku dlouhodobé udržitelnosti správy a rozvoje ICT ve veřejné správě a který by stanovil jasná pravidla nákupu zboží a služeb v oblasti ICT. Musí také definovat principy tvorby architektonických plánů v oblasti ICT, roli hlavního architekta eGovernmentu, způsob financování služeb ICT, ať již z národních nebo evropských zdrojů.“ (Celý projev Petra Nečase pro konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2013 je k dispozici ZDE.)

„Začíná se naplňovat to, oč naše sdružení již delší dobu usiluje – tedy aby byly přijaty a důsledně uplatňovány standardní postupy pro budování a provoz informačních systémů ve veřejné správě, včetně jejich dlouhodobě udržitelného financování. Jednotlivé důležité dokumenty k tomu již převážně existují, např. ‚Stavíme informační systém‘, který vznikl loni díky spolupráci ICT Unie a Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Teď půjde především o vytvoření souhrnného materiálu obsahujícího příslušné ‚prováděcí‘ předpisy,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Poziční dokument „Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu“ (ke stažení ZDE) vypracovali členové Klubu ICTU, který je platformou pro spolupráci představitelů ICT firem a zástupců veřejné správy.

Za přínos k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a trvalé úsilí o dialog mezi světem ICT a veřejnou sférou obdržela ICT Unie nedávno ocenění Český zavináč 2013.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *