Informace o zdravotnictví přinese Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství Národního zdravotního informačního systému bude poskytovat informace o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích ČR.

Ke dni 20. 4. byl senátory přijat návrh zákona o zdravotních službách, který definuje přesný rámec pro činnost NZIS. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se jedná o normu, která je základní podmínkou změny českého zdravotnictví, pomůže z dosažených akurátních dat plánovat kapacity, řídit kvalitu zdravotní péče a toky financí v českém zdravotnictví.

V rámci NZIS byl také koncem března spuštěn pilotní provoz portálu Regionálního zpravodajství NZIS, jehož posláním je přinášet informace o zdravotnictví z regionů a velkých měst. Momentálně můžete na webu najít údaje ze zdravotnictví pro kraj Vysočina, město Brno a souhrn za ČR. Projekt je podporován z OP Zaměstnanost a spravován je Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky a Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. K dispozici jsou návštěvníkovi stránek sekce „Statistické výstupy“ a „Analýzy a publikace“. Může se tak dostat k informacím, jako je přístrojové vybavení zdravotnických zařízení, počet výjezdů zdravotnické záchranné služby či výdaje na zdravotnictví. Web můžete navštívit z následujícího odkazu: Regionální zpravodajství NZIS.

NZIS představuje celostátní informační systém, jehož úkolem je mimo jiné zpracovávání údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, získávání informací o kvalitě poskytovaných zdravotnických služeb, vedení Národního registru zdravotnických pracovníků, poskytování dat pro vědecké a výzkumné účely. NZIS je na základě pověření MZ spravován Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

 

Zdroje:
Oficiální web Ministerstva zdravotnictví ČR
Oficiální web Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
Oficiální web Regionálního zpravodajství NZIS