Interakce pod kontrolou

V minulém článku jsme vás informovali o rizikovosti užívání více léku najednou tzv. interakcích. V České republice se jedná o velmi aktuální téma, jelikož Češi ročně zkonzumují léky v hodnotě až 70 miliard korun.

Touto problematikou, zasahující do oblasti elektronického zdravotnictví, se zabývá nejedna firma či instituce. Níže uvádíme několik pomocníků pro pacienty, kteří si takto mohou sami zkontrolovat interakce svých léků. I přes tyto možnosti se domníváme, že nejefektivnějším řešením je jednotný registr, který bude lékové interakce kontrolovat ihned při předepsání.

Ústav Lékového průvodce (založený 17.2.2015), který identifikuje a snaží se minimalizovat problémy spojené s používáním léků, sbírá podněty lékařů i pacientů a předává je na místa, kde mohou být aktivně řešeny.

„Usilujeme o to, aby se v České republice používaly léčivé přípravky v souladu se schválenými postupy a vědeckými znalostmi.“

Ústav Lékového průvodce tak představuje efektivního pomocníka nejen pacientům, ale i lékařským profesionálům, zdravotním pojišťovnám, farmaceutickým firmám nebo státní správě.

Informace o lécích můžete najít také na webu O lécích – což je oficiální web spadající pod Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten má za úkol především :

    • Zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem
    • Vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky
    • Chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

 

Jako dalšího pomocníka při kontrole lékových interakcí uvádíme web Asociace inovativního farmaceutického průmyslu – sdružení třiceti farma firem, které vyvíjejí a uvádějí na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Asociace na svém webu nabízí bezplatnou online poradnu Znám své léky, která pomáhá pacientům vyznat se v lécích a odhalit případně interakce.