Jak funguje elektronická preskripce a co mi umožní?

Jako elektronická transkripce se označuje elektronické vystavení receptu a jeho následný transport do lékáren. Zabraňuje padělání recepturních tiskopisů pacienty.

Předepisující lékař může:

  • převzít celý již existující recept z předchozích lékových záznamů pacienta
  • zapsat kód léku (nebo jeho název či část názvu)
  • vyhledat lék v číselníku léků podle názvu, jeho části, podle ATC skupiny atp.
  • vyvolat určenou klávesou předdefinovanou preskripci pro danou diagnózu

Preskripce je prakticky stoprocentně zkontrolována tak, že k odmítnutí úhrady léků ze strany plátců může dojít snad pouze v případech zjištěného nesouladu se zdravotním stavem pacienta na základě šetření ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Aplikace realizuje vazbu preskripce na diagnózu, popřípadě na nosný lékařský výkon, upozorňuje na možný nesoulad preskripce s moderními poznatky při léčbě určitých druhů onemocnění a kontroluje možné interakce s aktuální i předchozí preskripcí pacienta. A to nejen u léků na receptech, ale i léků podaných během hospitalizace. Proces kontroluje soulad preskripce s pozitivním listem léků, s preskripčními a indikačními omezeními, se stanovenými limity zdravotních pojišťoven aj. a kromě širokého spektra statistických výstupů poskytuje on-line přehled o preskripci.

Veškerá kontrolní činnost probíhá nad otevřenými databázemi „na pozadí“, aniž by byl předepisující lékař jakkoli zdržován otvíráním nejrůznějších dialogových oken či nucen k hodnocení zobrazených dat. Na straně lékáren umožňuje bezchybný výdej léků, při zrychlení obsluhy pacientů.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *