Jak se vyznat v elektronických kartách českých zdravotních pojišťoven

Jedním z důležitých cílů projektů eHealth v České republice je elektronická identifikace pojištěnce. Má sloužit jako oprávnění k práci s elektronickou zdravotní dokumentací či pro potřeby elektronického předepisování. Novým fenoménem v aplikaci informatiky a komunikace ve zdravotnictví jsou tak elektronické karty a knížky pacienta. Objasníme vám, o co se vlastně jedná a jak se od sebe tyto elektronické dokumenty vzájemně liší.

Elektronické karty šetří náklady a čas

Elektronická zdravotní knížka představuje souhrn zdravotních informací pacienta online. Informace jsou předávány nejen mezi lékařem a pacientem, ale i mezi lékaři navzájem. Přístup k datům je přitom možný nepřetržitě prostřednictvím připojení na internet. Systém elektronických zdravotních karet a knížek má celou řadu pozitiv. Má schopnost například zamezit zbytečnému opakování některých vyšetření či užívání několika léků se stejným účinkem. Zároveň dokáže urychlit stanovení lékařské diagnózy. Elektronické karty tak šetří zejména čas a náklady, a to jak na straně pacienta, tak na straně poskytovatele zdravotních služeb. Tento způsob elektronické dokumentace zvyšuje přesnost, spolehlivost a využitelnost použitelných dat a tím i rychlost a dostupnost údajů.

Karta mého srdce

Jednou z forem elektronické dokumentace pacienta je Karta mého srdce, kterou uvedla na trh Zaměstnanecká pojišťovna škoda v letošním roce. Pro pojištěnce je elektronická karta stejně jako obě následující karty zdarma a nabízí rovněž podobné funkcionality. Zajímavou a ojedinělou službou je například souhrn ošetřujících lékařů i s jejich kontakty a přesnými ošetřujícími hodinami, preventivní programy a důležitá upozornění. Zároveň karta umožňuje sledování tělesných veličin. Prostřednictvím SMS zprávy nebo emailu lze aktivovat příchozí upozornění na to, že pacientovi vznikl u daného lékaře nárok na preventivní prohlídku. Uživatel může v rámci aplikace komunikovat přímo a online se svou pojišťovnou.

Karta života

Karta života je na trhu ze všech elektronických karet nejdéle. Obsahuje důležité údaje pacienta, které jsou uloženy v databázi Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Karta nabízí tři základní služby, a to správnou a bezpečnou léčbu, výpis zdravotního účtu a záchranu života. Sekce správné léčby obsahuje například souhrn informací o alergiích, rodinných anamnézách či trvale užívaných lécích. Praktický lékař má v Kartě života k dispozici například nástroj pro zjištění možných lékových interakcí. Může tak třeba rozpoznat, zda kombinace léků, které jeho pacient užívá současně, není nebezpečná.Karta života v sobě skrývá i podrobný přehled výdajů za poskytnutou zdravotní péči za poslední tři roky a zabezpečuje rychlý přístup k informacím pro zdravotnickou záchrannou službu. Je dostupná také přes mobilní zařízení.

Vitakarta a mVitakarta

Vitakarta je elektronickou aplikací Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), která funguje na velice podobném principu jako Karta mého srdce i Karta života. Obsahuje souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pacienta. Pojištěnec má tak díky této kartě přehled například o tom, jakou zdravotní péči na něj vykázali jeho ošetřující lékaři. Navíc si může ověřit, jaké regulační poplatky zaplatil či například jaké léky hrazené zdravotní pojišťovnou využil. Vede si v kartě své vlastní záznamy o zdravotním stavu a plánuje si návštěvy u jednotlivých lékařů. Informace na kartě poté zpřístupní jen těm, které si sám vybere. Pro majitele chytrých telefonů funguje služba i mobilně jako takzvaný mobilní zdravotní deník. Mobilní aplikaci může využít zdarma každý, pojištěnci mimo OZP však pouze s omezenými funkcemi. Projekt Vitakarta funguje od roku 2011.

Komentáře

4 thoughts on “Jak se vyznat v elektronických kartách českých zdravotních pojišťoven

  1. […] První elektronický recept byl vydán už v lednu roku 2008. Bude tomu tedy již 5 let. Elektronická preskripce přitom vypadá či má vypadat velmi jednoduše. Pacient se dostaví klasicky k lékaři, ten ho vyšetří a předepíše mu léky – avšak nikoliv papírově. Lékař totiž zadá recept do centrální databáze, které již dnes existuje, ale zatím jen na dobrovolné bázi. Pokud bude chtít, může vydat potvrzení o zadání e-receptu. To je však jenom na něm. Pacientovi ve skutečnosti stačí jen vygenerovaný kód. S tím půjde do lékárny a získá tak svoje léky. Pozor, forma elektronického receptu nemá nic společného s elektronickou zdravotní knížkou. […]

  2. […] První elektronický recept byl vydán už v lednu roku 2008. Bude tomu tedy již 5 let. Elektronická preskripce přitom vypadá či má vypadat velmi jednoduše. Pacient se dostaví klasicky k lékaři, ten ho vyšetří a předepíše mu léky – avšak nikoliv papírově. Lékař totiž zadá recept do centrální databáze, které již dnes existuje, ale zatím jen na dobrovolné bázi. Pokud bude chtít, může vydat potvrzení o zadání e-receptu. To je však jenom na něm. Pacientovi ve skutečnosti stačí jen vygenerovaný kód. S tím půjde do lékárny a získá tak svoje léky. Pozor, forma elektronického receptu nemá nic společného s elektronickou zdravotní knížkou. […]

  3. […] osobám. Umožňuje také mít pod kontrolou výdaje za zdravotní péči. Některé z takzvaných elektronických zdravotních knížek dokonce obsahují nástroj pro rychlé volání tísňových linek, možnost odeslání […]

  4. […] osobám. Umožňuje také mít pod kontrolou výdaje za zdravotní péči. Některé z takzvaných elektronických zdravotních knížek dokonce obsahují nástroj pro rychlé volání tísňových linek, možnost odeslání […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *