Jaká jsou základní pravidla, která je nutné dodržet při vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě?

Pokud se vede ZD pouze na paměťových médiích výpočetní techniky,

  • musí všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahovat zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla
  • bezpečnostní kopie datových souborů musí být prováděny nejméně jednou za pracovní den
  • po uplynutí životnosti zápisu musí být zajištěn opis archivních kopií
  • uložení archivních kopií musí být provedeno způsobem znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy
Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *