Jaká legislativa upravuje vedení elektronické zdravotní dokumentace v České republice?

  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu – vedení zdravotnické dokumentace v listinné i elektronické podobě
  • Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci – náležitosti ZD, skartační plán, skartační lhůty
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – upravuje povinnosti při zpracovávání osobních údajů, ke kterému dochází při vedení zdravotnické dokumentace
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu – upravuje podmínky vydání kvalifikovaných certifikátů a jejich náležitosti
Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *