Jaký je rozdíl mezi eReceptem a normálním receptem?

Rozdíl mezi eReceptem a klasickým receptem je minimální. Elektronická preskripce, tedy eRecept, je zakotven v Zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a dále pak ve vyhlášce 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon říká, že obě formy receptu jsou rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tedy stejné.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *