Je elektronizace veškerých dat a dokumentů ve zdravotnictví bezpečná?

Největším rizikem všech registrů, informačních databází nebo i elektronického platebního styku je hypotetická možnost zneužití velmi citlivých dat jak o samotném jednotlivci, tak o určitých skupinách pacientů. Naprosto klíčovým prvkem celé digitalizace českého zdravotnictví se tak stává elektronický identifikátor, neboť teprve od jeho úspěšné realizace můžeme úspěšně zavádět další navazující projekty. V současnosti se nejčastěji zmiňuje jako elektronický identifikátor zabezpečená čipová karta, která by umožňovala vstup do jednotlivých registrů či databází a zároveň by umožňovala elektronický platební styk.

Základem bezpečnosti je tak elektronický průkaz. EU zavedení e-průkazu (eEHIC) doporučuje a většina zemí jej již zavedla. Základním identifikátorem má být prozatím rodné číslo. Průkaz má fungovat jako nositel administrativních údajů a klíč k informacím. Právní legislativa dnes umožňuje vydání elektronického průkazu běžně, je výhodné kombinovat jeho použití ve zdravotnictví a sociální oblasti, nevhodné je však kombinovat jej s občanským průkazem.

Jeho realizaci by měly zajistit zdravotní pojišťovny s podporou státu – náklady nad 300 milionů korun za rok se při plném využití e-průkazu rychle vrátí. Platit za něj musí ti, kdo získají úspory – pojišťovny, stát, někdy i zdravotnická zařízení či pojištěnci.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *