Jednotný digitální trh pro EU

Evropská komise stanovila 16 iniciativ k začlenění internetu a digitálních technologií do všech oblastí každodenního života a podnikání. Evropa by měla využít digitální příležitostí k vytvoření nových pracovních míst a všeobecnému růstu. Evropská komise tak učinila z vytvoření jednotného digitálního trhu jednu ze svých hlavních priorit. Strategie jednotného digitálního trhu zahrnuje soubor několika cílených akcí a je postavena na 3 pilířích:

  • Lepší přístup spotřebitelů a obchodníků k digitálním statkům a službám napříč Evropou
  • Vytvořit spravedlivé podmínky na poli digitálních technologií a inovativních služeb
  • Maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky

 

Antimonopolní opatření

Evropská komise zahájila šetření konkurenčního prostředí v oblasti e-obchodu v Evropské unii. Šetření pomůže identifikovat možné obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu. Toto opatření doplňuje akce zahájené v rámci strategie jednotného digitálního trhu. Sektorové šetření se zaměří především na potenciální bariéry omezující přeshraniční on-line obchod se zbožím a službami – např. elektronika, oblečení, obuv a další.

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/