Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a jsou zpřístupněny online. Karty mohou od roku 2012 využívat i klienti České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Údaje jsou za souhlasu pojištěnce zpřístupněny zaregistrovanému praktickému lékaři. Ten do nich může nahlížet, případně je kontrolovat, korigovat nebo údaje za svého pacienta vyplňovat. U svých registrovaných pojištěnců může sledovat chronická onemocnění a alergie, rodinnou anamnézu, prodělané operace i léky, které pojištěnec užívá trvale nebo aktuálně. Tuto možnost mají i oprávnění pracovníci Zdravotnické záchranné služby. Využít jí mohou v situaci, kdy to vyžaduje zdravotní stav pojištěnce.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *