iT MERiT, s.r.o.

Společnost pomáhá orientovat se v potřebě vlastních ICT služeb a široké nabídce řešení a funkcionalit tak, aby vynaložené náklady byly efektivně využité.

Další služby:

Poradenství, analýzy, opravná opatření, implementace, školení v oblasti provozu a managementu ICT služeb.

– Řízení ICT projektů od identifikace příležitosti, přes výběr dodavatele po post-implementační podporu
– Zavádění PMO v organizaci
– Školení / zavedení Interní komunikace ICT ve vazbě na role, dodavatele
– Řízení životního cyklu ICT v organizaci
– Byznys a procesní analýzy
– další služby na míru

Kontakt:

iT MERiT, s.r.o.
U družstva Život 28
14000 Praha 4
http://www.itmerit.cz

+420 724 175 310
info@itmerit.cz