Pharmdata s.r.o.

Firma byla založena devíti společníky (členové AVEL) za účelem vytvoření, udržování a neustálé aktualizace číselníku zboží, který obsahuje kompletní sortiment zboží objednávaného, skladovaného a distribuovaného farmaceutickými a zdravotnickými velkoobchodními společnostmi v České republice. Mezi hlavní důvody zavedení tohoto číselníku patřila snaha o zavedení jednotného kódu modemového objednávání mezi lékárnou a zdravotnickým velkoobchodem.