Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

„Odbor zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví připravil dvojjazyčné komunikační pacientské karty, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.“

Karty pacienta ve všech jazycích pro vybrané obory naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo také na následujícím odkazu –  mzcr.cz.

Zdroj:
Oficiální web Ministerstva zdravotnictví ČR