Konference eHealth days věnovala dva dny elektronizaci zdravotnictví

Nakladatelství Sdělovací technika uspořádalo ve dnech 16. a 17. října již tradiční konferenci eHealth Days 2012. Záštitu nad touto konferencí převzal ministr zdravotnictví Leoš Heger, byla nedílnou součástí kongresu Medical Fair 2012.

Využití elektroniky a ICT v systému zdravotní péče patří totiž k jednomu z nejdiskutovanějších témat posledních dnů a měsíců. eHealth days zahájil Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění, který také účastníky seznámil se strategií MZ ČR směřující k vytvoření hospodárného a funkčního systému eHealth v České republice. Na jeho úvodní slovo pak navázal Hubert Maxa z Všeobecné zdravotní pojišťovny. Věnoval se zejména rozvoji elektronické komunikace v rámci VZP.

Program se věnoval celé šíři témat, jako je využití cloudu ve zdravotnictví, zdraví 2.0, zdravotnictví a ehealth v kontextu EU nebo náklady a přínosy elektronického receptu. Zkušenosti s elektronickou preskripcí na Slovensku pak představil Martin Beneš.

Za pacienty na konferenci promluvil Luděk Čermák, který představil svou vizi tzv. kombinovaného eHealth. Svou činnost představilo i Národní telemedicínské centrum. Mluvilo se i o propojování ve zdravotnictví, webovém informačním systému pro telecare a telehealth či archivování zdravotnické dokumentace.

Konference poskytla ideální možnost pro setkání a výměnu názorů zástupců všech segmentů systému zdravotní péče, odborníků z oblasti IT a zástupců státní správy. Dala prostor pro výměnu zkušeností a navázání nových partnerství mezi zástupci zdravotnických zařízení a poskytovateli služeb pro oblast zdravotnické informatiky a telemedicíny.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *